"Hulp aan slachtoffers misbruik verbeteren"

In Nederland adviseert de commissie-Deetman om de hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen ingrijpend te verbeteren. De commissie heeft bijna 2.000 meldingen van misbruik binnengekregen.

De commissie-Deetman ging in de lente van dit jaar aan de slag nadat er in korte tijd ook in Nederland honderden meldingen binnenkwamen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. De bisschoppen besloten daarop dat er een onafhankelijk onderzoek moest komen naar die klachten. Dat onderzoek werd geleid door de voormalige minister en oud-burgemeester van Den Haag, Wim Deetman (foto). De bisschoppen beloofden mee te werken

Tegengestelde belangen

De hulpverlening aan slachtoffers van misbruik is momenteel in handen van de kerkelijke stichting Hulp en Recht. Dat moet veranderen, zegt Deetman, omdat die organisatie tegengestelde belangen dient, door zowel voor de kerk als voor de slachtoffers te werken. 

Slachtoffers moeten in het vervolg worden doorgestuurd naar de juiste hulpverlening. Omdat de huidige hulpverlening tekortschiet, moet er volgens Deetman een kwaliteitscentrum komen voor de slachtoffers. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen helpen bij het opzetten van slachtoffergroepen.

Schadevergoeding

De commissie heeft ook kritiek op de procedure voor schadevergoeding, die onduidelijk is. Deetman pleit voor een collectieve regeling en wil daarbij geen onderscheid maken tussen zaken die verjaard zijn en zaken die dat niet zijn.

De commissie-Deetman heeft de voorbije maanden bijna 2.000 meldingen ontvangen over misbruik binnen de katholieke zuil. Eind volgend jaar brengt de commissie haar eindverslag uit.