Bemiddelaar brieft Franstaligen en het IMF

Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft verslag uitgebracht bij de Franstalige partijen die mee onderhandelen over het communautaire luik. Hij deelde hen mee dat er bij de Vlaamse onderhandelaars geen enthousiasme is om de financieringswet via een belastingkrediet te organiseren. Vanavond brieft de bemiddelaar ook het Internationaal Muntfonds (IMF).

Al dagen aan een stuk zit Vande Lanotte enkel samen met de Vlaamse onderhandelaars van de N-VA, de SP.A, CD&V en Groen! om de neuzen over de financieringswet in dezelfde richting te krijgen. Het is nog onduidelijk of de Vlaamse partijen een financiering via een belastingkrediet of via een zogenoemde "split rate" verkiezen. Zeker de N-VA loopt niet warm voor die eerste piste.

Rond de middag kwamen de voorzitters van de PS, het CDH en Ecolo aan in het kantoor van Vande Lanotte in de Senaat. Morgen zoekt Vande Lanotte echter eerst voort naar een consensus bij de Vlaamse partijen. Vandaag heeft hij dus eerder een stand van zaken gegeven aan de Franstaligen, met een uitleg van financiële experts over de verschillende mogelijke modellen.

Tot 13 december nog zijn vertegenwoordigers van het IMF in België. Het gaat om een jaarlijkse doorlichting van de situatie in ons land, maar ze willen ook met Vande Lanotte spreken. Hij gaat hen briefen over de nieuwe financieringsmodellen.

Ook de 2 verkiezingsoverwinnaars, Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS), hebben een afspraak met de experts van het IMF.

"Split rate" of belastingkrediet?

Over onder meer BHV of de overdracht van heel wat bevoegdheden naar de deelstaten moet ook nog een akkoord worden gevonden. Maar de laatste weken concentreren de onderhandelaars zich op de vraag hoe een nieuwe financieringswet tot meer fiscale autonomie en responsabilisering moet leiden. Cruciaal daarbij is hoe de personenbelasting wordt berekend.

Bij een "split rate"-tarief gaat het geld van de belastingbetaler voor een stuk naar de federale overheid en voor een stuk naar de deelstaten. De deelstaten kunnen zo zelf geld innen en voor een deel een eigen belastingtarief vastleggen. De Franstaligen vrezen wel dat er op die manier fiscale concurrentie zal ontstaan tussen die regio's.

Een andere piste, die vooral de afgelopen dagen uitgebreid werd bestudeerd, is die van het belastingkrediet. Daarbij blijft de federale overheid de belastingen innen, wat het overzichtelijker maakt voor de belastingbetaler. De staat geeft dan een stuk van dat geld door aan de regio's, die het geld naar eigen goeddunken aanwenden. Het voorstel komt van CDH en werd verder uitgewerkt door de bemiddelaar. Maar zeker de N-VA, dat officieel nog niet "ja" of "nee" heeft gezegd, vreest dat er slechts in beperkte mate sprake zal zijn van fiscale autonomie.

"Ze willen altijd iets anders"

Bij het binnengaan wilde niemand van de Franstaligen veel commentaar kwijt over de eigenlijke onderhandelingen. Joëlle Milquet, voorzitter van het CDH, merkte wel op dat er ook in het voorstel over het belastingkrediet ruimte is voor eigen tarieven voor de deelstaten. "Ze willen altijd iets anders", zei ze wel over de N-VA. "Maar bij ons is de wil zeker aanwezig om een akkoord te sluiten."

De eigenlijke gesprekken tussen de bemiddelaar en de Vlaamse partijen gaan pas morgen voort, maar financiële experts zullen de verschillende pistes deze middag ook toelichten aan de deskundigen van de Vlaamse partijen. Als ze dat willen, kunnen ook de partijvoorzitters deel uitmaken van die technische werkgroep.

"Mijn partij zal tot het uiterste gaan om tot een akkoord te komen, een werkbaar model voor de financieringswet", zei SP.A-voorzitster Caroline Gennez bij aankomst. "Het is tijd dat we de symbolenstrijd staken. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat iedereen dat wil. Het is tijd dat de kat muizen vangt", zei ze.