Waalse provincieraden worden afgeslankt

De Waalse regering gaat het aantal provincieraadsleden en het aantal gedeputeerden met een derde verminderen. De maatregel gaat in na de volgende provinciale verkiezingen in 2012.

De maatregel vloeit voort uit het Waalse regeerakkoord van 2009 waarin een hervorming van de provinciale instellingen werd aangekondigd. Zowel het aantal provincieraadsleden als het aantal bestendig afgevaardigden zal vanaf 2012 een derde lager liggen dan nu het geval is.

Het aantal provincieraadsleden zal dalen van 336 naar 223, het aantal gedeputeerden van 30 naar 20. Momenteel heeft elke Waalse provincie 6 gedeputeerden. Dat worden er na 2012 2 per provincie, met een extra gedeputeerde per schijf van 500.000 inwoners of indien de oppervlakte groter is dan 4.000 km² (enkel de provincie Luxemburg). Zo krijgen Luik en Henegouwen door deze nieuwe regeling 5 gedeputeerden, Luxemburg 4 en Namen en Waals-Brabant 3.

Het Waals Parlement (foto's) heeft dan weer een gedeeltelijk cumulverbod goedgekeurd. Na de volgende regionale verkiezingen, in 2014, zal nog maar een kwart van de Waalse parlementsleden ook een functie als burgemeester of schepen mogen bekleden.