14 verdachten in KB Lux-proces gaan vrijuit

De 14 verdachten in het KB Lux-proces gaan vrijuit. Het hof van beroep in Brussel heeft alle bewijsstukken onontvankelijk verklaard. Volgens de rechter is het onderzoek gemanipuleerd geweest en hij verklaarde zich onbevoegd.

De 14 verdachten moesten zich verantwoorden voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, bendevorming en fiscale fraude. De Kredietbank zou samen met haar Luxemburgse zusterbank klanten systematisch geholpen hebben om belastingen te ontduiken. In totaal zou voor zo'n 400 miljoen euro verduisterd zijn.

In totaal werden 41 mensen in verdenking gesteld, maar uiteindelijk moesten slechts 14 mensen zich voor de rechtbank verantwoorden: 6 (voormalige) kaderleden van KB Lux, 5 (voormalige) kaderleden van Kredietbank en 3 klanten. Zij gaan nu allemaal vrijuit omdat de bewijsstukken onontvankelijk verklaard zijn.

Het hof is van oordeel dat de speurders van de gerechtelijke politie op een niet-wettelijke manier aan het bewijsmateriaal zijn geraakt waarop het hele onderzoek steunt, en dat zowel de speurders, de onderzoeksrechter als het parket er alles aan hebben gedaan om dat verborgen te houden voor de verdediging en voor de rechtbank. Het hof sprak over het in scène zetten van huiszoekingen, vervalste processen-verbaal en het doen verdwijnen van verklaringen die niet in het kraam van de onderzoekers pasten.

"Grootste fiscale fraudezaak in België"

Het KB Lux-proces wordt door velen beschouwd als de grootste fiscale fraudezaak ooit in ons land. Het onderzoek begon eind 1995 toen onderzoeksrechter Jean-Claude Leys beslag liet leggen op de namen en rekeningnummers van 8.000 Belgische rekeninghouders van KB Lux (Kredietbank Luxemburg).

Begin jaren 90 hadden 5 werknemers van KB Lux na hun ontslag de informatie van de rekeningen gestolen bij de bank, in de hoop er geld mee te kunnen verdienen. Toen dat niet lukte, kwam de informatie bij het Brusselse gerecht terecht. Er is altijd discussie geweest over de manier waarop deze documenten bij de onderzoeksrechter zijn terechtgekomen. Dat is ook de reden waarom het hof van beroep de bewijzen nu onontvankelijk verklaard heeft.