"Enkel extra zout lost probleem niet op"

Op het spoedoverleg over het dreigende zouttekort is beslist dat de voorraden beter beheerd en opgevolgd moeten worden. Enkel extra zout leveren, zal het probleem niet oplossen, luidt het. Het strooizout moet vooral efficiënter gebruikt worden.

Op het overleg vanmorgen waren het Agentschap Wegen en Verkeer, de provinciegouverneurs, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en enkele zoutleveranciers aanwezig. Het doel was om samen te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden.

Zo is beslist dat de gouverneurs de provinciale zoutvoorraden beter gaan opvolgen. Via een registratieprogramma zullen de diensten van elke gouverneur op een eenvoudige manier een overzicht krijgen van de zoutvoorraden in de gemeenten en steden. Die zullen de gegevens van hun gebruik dagelijks moeten bijhouden en doorgeven.

Dat er zo vroeg al problemen zijn, komt doordat veel gemeenten veel te laat contracten hebben afgesloten met leveranciers, en ook doordat ze vaak te veel zout strooien, zegt Ilse Luypaerts van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Gemeenten strooien vaak 2, 3 of 4 keer de aanbevolen hoeveelheid strooizout. We willen samen met de gouverneurs de gemeenten sensibiliseren en erop wijzen dat ze met veel minder zout hetzelfde resultaat kunnen bereiken", aldus Luypaerts.

"Geen lessen getrokken uit vorige winter"

Weinig gemeenten hebben lessen getrokken uit vorige winter, zeggen de gouverneurs. "Veel gemeenten zijn pas op het laatste nippertje gaan aankloppen bij de zoutleveranciers. Zij brengen de bevoorrading van zout voor andere gemeenten in het gedrang", luidt het.

De gouverneurs gaan daarnaast de gemeenten oproepen om hun winterplan te evalueren en zo zuinig en efficiënt mogelijk te strooien. "De zoutproblematiek kan niet enkel opgelost worden door extra zout te leveren, ook een zo efficiënt mogelijk gebruik van de strooimiddelen is nodig. Eerst moeten de belangrijkste wegen worden vrijgemaakt, en daarna indien mogelijk de kleinere."