"KB Lux-arrest is buiten alle proportie"

Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A) is verontwaardigd dat alle verdachten in de KB Lux-zaak vrijuit gaan. Hij noemt het arrest "buiten alle proportie". Ook Ecolo-Groen! reageert ontzet op het arrest. Alle verdachten gaan vrijuit omdat het hof van beroep in Brussel de bewijzen onontvankelijk heeft verklaard.

"Dit is de zoveelste grote fraudezaak die op een sisser uitdraait", zegt Van der Maelen in een persmededeling. "Als je in België op grote schaal fraudeert en dure gespecialiseerde advocaten kan betalen, ga je vrijuit", stelt hij.

Van der Maelen wijst er ook op dat het bewijsmateriaal dat het hof van beroep nu onontvankelijk heeft verklaard, wel aanvaard is door een Nederlandse rechter en dat de fraudeurs op basis van die informatie ook gestraft zijn.

"Men kan toch moeilijk beweren dat Nederland een apenland is? En mijn verontwaardiging is nog groter omdat ik weet dat sommige betrokkenen al bekentenissen hebben afgelegd waaruit ook blijkt dat de bank actief meewerkte aan de fraude. Allemaal praat voor de vaak blijkbaar."

Van der Maelen concludeert dat de opheffing van het bankgeheim er snel moet komen en dat het "una via"-systeem moet worden ingevoerd. Dankzij dat systeem wordt meteen beslist of een fraudedossier door de rechtbank of door de fiscus wordt afgehandeld.

Ecolo-Groen! is ontzet over het arrest

In een gezamenlijke persmededeling zeggen de groene partijen Ecolo en Groen! dat ze met consternatie het arrest hebben vernomen. De twee partijen roepen op om zo snel mogelijk de nodige aanpassingen te doen aan de wetgeving zodat de strijd tegen de fiscale fraude kan worden opgedreven.

Volgens Ecolo-Groen! is het arrest een betreurenswaardig signaal voor de publieke autoriteiten die proberen om de fiscale fraude aan te pakken binnen de bestaande wetten.

Net als Van der Maelen vraagt Ecolo-Groen! dat het bankgeheim wordt opgeheven zodat alle bewijzen kunnen worden verzameld wanneer er een vermoeden van fraude is. De twee partijen hadden al eerder een gezamenlijk wetsvoorstel ingediend om de wetgeving omtrent fiscale fraude aan te passen. Ze hopen dat het snel zal worden behandeld in de Kamercommissie Financiën zodat er een doorbraak komt begin volgend jaar.

Clerfayt: "Fraude blijft fraude"

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale Fraude Bernard Clerfayt van de MR betreurt het arrest van het Brusselse hof van beroep. "Dit arrest doet pijn", zei de staatssecretaris, "want het blijft fraude. Fraudeurs gaan vrijuit als gevolg van vormfouten."