"Verdrag van Kyoto verlengen, wordt moeilijk"

In de Mexicaanse stad Cancún start straks de laatste dag van onderhandelingen op de klimaattop. De kans is klein dat het Kyotoprotocol, dat in 2012 afloopt, wordt verlengd. Maar ontslagnemend minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS), die de Belgische delegatie leidt, is niet geheel pessimistisch.
Klimaatactivisten betogen voor de kust van Cancún.

Met het verdrag van Kyoto beloofden een 40-tal industrielanden om hun CO2-uitstoot te doen afnemen. Maar dat akkoord geldt maar tot 2012. Op de VN-klimaatbijeenkomst in Cancún wordt nu onderhandeld over een verlenging van dat akkoord, maar het pessimisme overheerst na de mislukte klimaattop in Kopenhagen vorig jaar.

"Japan en Rusland, die Kyoto wel hadden ondertekend, zijn tegen een verlenging", vertelt Magnette vanuit Cancún in "De ochtend" op Radio 1. "Het wordt erg moeilijk."

Naast het Kyotoverdrag liggen wel enkele andere zaken op de tafel van de klimaatonderhandelaars en daar ziet Magnette al meer kans op een akkoord.

"Er kan een globaal pakket van beslissingen komen, maar er zijn nog 2 grote struikelblokken: het geld en het dwingende karakter van de afspraken", legt hij uit. "De Europese Unie wil dat de maatregelen afdwingbaar zijn, maar daar zijn de VS, China en India tegen. Het is nu zaak om daar een compromis over te vinden."

Een van de belangrijkste deelakkoorden die misschien gesloten worden, is de oprichting van een klimaatfonds. Dat is vooral bedoeld voor de ontwikkelingslanden. "Zij zijn de grootste slachtoffers van de klimaatverandering, maar zij dragen geen historische verantwoordelijkheid", zegt Magnette. "Het is rechtvaardig om daar iets aan te doen."

"Over het principe van het klimaatfonds is er al een akkoord, maar nog niet over het geld en over de concrete invulling daarvan", aldus nog Magnette. Industrielanden vragen dat het geld vooral wordt gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen te doen afnemen. Ontwikkelingslanden willen het klimaatfonds vooral gebruiken om bijvoorbeeld dijken en waterreservoirs aan te leggen om overstromingen tegen te gaan.

België is voorzitter van de Europese Unie op dit moment. "We moeten de sterkte van de 27 lidstaten gebruiken", zegt Magnette. "De EU speelt een heel belangrijke rol om te bemiddelen tussen industrie- en ontwikkelingslanden."

"Wij hebben niet voor Mexico gekozen"

In Cancún zijn zo'n 20.000 onderhandelaars uit de hele wereld samen. De Belgische delegatie bestaat uit zo'n 100 mensen en de afgelopen dagen klonk kritiek dat de ecologische voetafdruk van zo'n verplaatsing niet gering is. "Vergeet niet dat België hier is als voorzitter van de EU", zegt Magnette. "Als we hier een akkoord voor de toekomst bereiken, dan is dat misschien klein bier. De samenwerking tussen de gewesten en de federale overheid verloopt erg goed."

"De voorbije jaren vond de klimaattop plaats in Denemarken en in Polen. Wij hebben er niet voor gekozen om deze keer zo ver te vliegen", zegt Magnette.