Betere arbeidsvoorwaarden in het onderwijs

De 170.000 personeelsleden van het Vlaamse onderwijs krijgen voor 2 jaar arbeidsvoorwaarden die hun statuut aantrekkelijker moeten maken en de combinatie werk-gezin moeten verbeteren. Dat zijn de onderwijsvakbonden en de Vlaamse regering overeengekomen in drie nieuwe cao's.

De bonden hadden geen looneisen op tafel gelegd, omdat de Vlaamse regering daar geen geld voor heeft. Ten vroegste in 2013 is er opnieuw financiële ruimte.

De nieuwe reeks maatregelen die wel werden genomen, moeten een job in het onderwijs aantrekkelijker maken en de combinatie werk-gezin verbeteren. Zo kan er makkelijker loopbaanonderbreking opgenomen worden en krijgen leerkrachten meer inspraak bij ouderschapsverlof.

De scholen zullen ook verplicht worden een verzekering af te sluiten voor rechtsbijstand aan leerkrachten. Alle lesmateriaal en verplaatsingen voor de dienst zullen worden vergoed en leerkrachten in het gemeenschapsonderwijs worden sneller benoemd.