Magnette laat puzzeltapijten uit handel nemen

Minister van Consumentenzaken Paul Magnette (PS) laat alle puzzeltapijten uit de winkels halen. Ondanks eerdere maatregelen bevatten de puzzels nog te veel schadelijke stoffen.

Iets meer dan een jaar geleden werden alle puzzeltapijten al eens uit de handel gehaald. Nadien werden maatregelen getroffen die het op de markt brengen van de producten aan bepaalde voorwaarden onderwierpen.

Uit de resultaten van een analyse van de dienst die bevoegd is voor de veiligheid van de producten, blijkt echter dat vrijwel alle tapijten die aangeboden worden nog steeds een te hoog gehalte aan schadelijke partikels afgeven, onder andere van formamide. Magnette heeft daarom beslist dat alle tapijten opnieuw van de Belgische markt moeten worden gehaald en niet langer verkocht mogen worden.

Er komen ook enkele nieuwe maatregelen. Zo wordt elke fabrikant voortaan verplicht om aan te tonen dat zijn product geen enkel spoor van schadelijke stoffen meer bevat. Alvorens een puzzeltapijt op de markt wordt gebracht, moet de fabrikant een technisch dossier indienen. De eventuele reïntroductie op de markt van de tapijten, zal daardoor geval per geval gebeuren.

Naast de terugname van de producten zullen alle fabrikanten die de wet hebben overtreden, gesanctioneerd worden. De boetes kunnen oplopen tot 20.000 euro.