"Barmhartige Samaritaan opnieuw aanleren"

Het katholiek onderwijs is van plan om de godsdienstlessen bij te sturen. Er moet opnieuw meer aandacht gaan naar de kennis van religieuze basiselementen. Dat heeft Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), aangekondigd.
(archieffoto)

De plannen van Van Hecke stonden gisteren te lezen op de website van het tijdschrift Knack. In mei opperde aartsbisschop André Léonard al dat de lessen katholieke godsdienst te vaag zijn geworden. "De godsdienstles is al lang geen godsdienstles meer. Het is een allegaartje van levensbeschouwelijke dingen. Zoveel verschillende leerkrachten, zoveel verschillende handboeken, zoveel verschillende inhouden. Ik wil daar opnieuw een lijn in", klonk het toen.

Volgens Mieke Van Hecke was het katholieke onderwijsnet al bezig met een evaluatie van zijn godsdienstlessen toen die uitspraak kwam. Uit die evaluatie blijkt nu dat de kennis van de leerlingen over de katholieke godsdienst te wensen overlaat.

"We stellen vast dat jonge mensen vandaag de religie niet meer kennen in zijn kennisaspecten: symbolen, rituelen, grote verhalen zoals dat van de barmhartige Samaritaan, en zo meer", aldus Van Hecke.

Van Hecke zal nagaan hoe en welke kennis er precies moet worden overgedragen, maar ze vindt wel dat de nadruk moet blijven liggen op zingeving.