"Cancun is tussenstap naar globaal akkoord"

Er wordt vrij positief gereageerd op het bereikte akkoord van de VN-klimaatconferentie in Cancun. Vrijwel alle delegaties zien het als een tussenstap naar een globaal akkoord volgend jaar. Milieuorganisaties zijn al blij dat er tenminste iets uit de bus is gekomen.

De milieuministers van de Belgische deelstaten hebben tevreden gereageerd op het klimaatakkoord dat in de Mexicaanse stad Cancun is bereikt. Als vertegenwoordiger van het Belgische voorzitterschap sprak Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) op de klimaatconferentie in naam van de hele Europese Unie.

Volgens Schauvliege heeft de Europese Unie niet enkel "onvermoeibaar gewerkt als bruggenbouwer", maar "heeft ze ook zelf haar standpunten opgeschoven", zo luidt het in een persmededeling. Brussels minister van Milieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) en haar Waalse collega Philippe Henry (Ecolo) spreken in een persbericht van "een nieuw hoofdstuk voor het klimaat".

"Over heel wat onderwerpen is nog geen akkoord"

Voor Groen!-Kamerlid en deelnemer aan de conferentie Kristof Calvo is het bereikte akkoord een belangrijke stap in de goede richting. "De besluiten effenen het pad voor een meer doorgedreven internationaal klimaatbeleid en een globaal akkoord in Durban 2011, de volgende klimaatconferentie."

Volgens Calvo is er nog veel werk. "Een allesomvattend bindend akkoord met sterkere uitstootreducties is en blijft noodzakelijk. Over heel wat onderwerpen is nog geen akkoord bereikt zoals over een tweede periode van het Kyoto-protocol, de reductiedoelstelling op lange termijn en het piekmoment van uitstoot."

"Belangrijke stap naar bindend akkoord"

Het klimaatakkoord van Cancun is "een belangrijke stap" naar een allesomvattend en wettelijk bindend kader voor de strijd tegen klimaatverandering.  Dat zegt Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso (foto).

Een jaar na de mislukking van de conferentie van Kopenhagen heeft de overeenkomst in Cancun volgens de Europese Commissie bewezen dat multilaterale onderhandelingen tot resultaten kunnen leiden. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie is tevreden met de "nieuwe instellingen en fondsen" die de internationale strijd tegen klimaatverandering zullen versterken.

De Europese Unie besloot reeds eerder de uitstoot met 20 procent te verminderen tegen 2020 en de Commissie presenteert volgend voorjaar nieuwe plannen voor actie op lange termijn.

"Klimaat nog lang niet gered"

Milieuorganisaties als Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu zijn blij dat er iets uit de bus is gekomen, al is het voor hen ruimschoots onvoldoende. "Het vertrouwen in het multilateraal overleg onder de vleugels van de Verenigde Naties is gered, het klimaat echter nog lang niet", aldus An Lambrechts van Greenpeace. Bij het Wereld Natuur Fonds (WWF) spreekt men van een "bescheiden vooruitgang".

Oxfam, de organisatie voor eerlijke handel, is positief over het akkoord. "Hierdoor ligt het pad weer open naar een globaal akkoord over de klimaatverandering". Wel vraagt de organisatie dringend nieuwe maatregelen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

De internationale milieuorganisatie Friends of the Earth is heel wat kritischer. Voor hen is het akkoord "een zwak pakket dat de wereld geen stap dichter brengt bij een correcte en sterke aanpak van de klimaatverandering". De enige verdienste is dat de onderhandelingen niet compleet zijn stilgevallen, luidt het.

Voor de milieubewegingen moet deze overeenkomst het pad effenen voor een globaal klimaatakkoord op de volgende klimaatconferentie in Durban, in Zuid-Afrika, eind volgend jaar.