"Eén minister voor asiel is efficiënter"

Ook de Franstalige christendemocraten van CDH willen in een volgende regering alle bevoegdheden inzake asiel en migratie weer samenbrengen bij één minister. Daarmee sluiten ze zich aan bij een vraag van verschillende Vlaamse partijen. Dat zei de huidige staatssecretaris voor Asiel Melchior Wathelet in "De zevende dag".

Wathelet geeft toe dat het asiel- en migratiebeleid momenteel te versnipperd is. Zo is hij zelf bevoegd voor de asielprocedure en voor de gedwongen uitwijzingen. Staatssecretaris voor Maatschappelijke  Integratie Philippe Courard (PS) is dan weer bevoegd voor de opvang van asielzoekers en voor de vrijwillige terugkeer. Premier Yves Leterme (CD&V) treedt op als "coördinator".

Wathelet is het ermee eens dat in de toekomst best één minister bevoegd wordt voor het volledige asiel- en migratiebeleid. "Maar dat zal niet alles oplossen", waarschuwt hij. Het debat vervalt volgens hem te gemakkelijk in "populistische" uitspraken of oplossingen. Zo kunnen volgens Wathelet illegalen niet zomaar op een vliegtuig worden gezet.

"Op een bepaald moment zullen de teksten moeten worden uitgevoerd. Maar qua asiel en migratie zijn er Europese richtlijnen en internationale verdragen, en die moeten we respecteren. Het is altijd gemakkelijk om een populistisch discours te volgen en met cijfers te goochelen", luidt het.

Wathelet is het er ook mee eens dat de asielprocedure moet worden verstrengd, maar ziet in de wetsvoorstellen van een aantal partijen vooral een soort profileringsdrang. "Verschillende partijen willen vooral tonen dat ze nu nog strenger zijn dan in het verleden", aldus Wathelet.

Volgens de staatssecretaris waren de teksten die op de tafel lagen, strenger dan vroeger. "Er was een langere periode om een procedure van nationaliteit te mogen indienen, met een vraag tot een taalkennis van ons land. Geld hebben was een voorwaarde voor gezinshereniging. Over schijnhuwelijken was er een gegevensbank om parketten, Buitenlandse Zaken, de dienst Vreemdelingenzaken en de burgerlijke standen beter te laten samenwerken. Het was efficiënter en strenger. Door de val van de regering konden we dat niet meer uitvoeren."

Ook staatssecretaris Courard in het defensief

Op de RTBF zat ook staatssecretaris Courard in het defensief. Op dit moment lopen er 420 zaken van asielzoekers die een dwangsom eisen van 500 euro per dag, omdat ze geen opvangplaats hebben.

"We worden terecht veroordeeld. De regering heeft de plicht om alle asielzoekers opvang te geven. Maar ik heb al gezegd dat het bedrag van 500 euro per dag een vergissing is van justitie", aldus Courard.

"Op dit moment heeft de overheid al 330.000 euro aan dwangsommen betaald. Er zijn nog procedures lopende. Ik hoop dat hun aantal zal dalen, naarmate de opvang in kazernes klaar is", voegt hij er nog aan toe.