Bouwde Saturnus ringen uit vernietigde maan?

Volgens de Amerikaanse astronoom Robin Canup zijn de ringen van de planeet Saturnus afkomstig van een grote maan die door de planeet is ingekapseld. Dat zou 4,5 miljard jaar geleden gebeurd zijn.

Tot nu toe werd veelal aangenomen dat de ringen rond de planeet Saturnus gevormd zijn door materiaal dat afkomstig is uit de botsing van de talrijke manen of asteroïden.

Probleem daarbij is dat de meeste manen half ijs en half rots zijn en de ringen voor 95% uit ijsdeeltjes bestaan. Volgens een artikel van Robin Canup in het blad Nature kunnen die botsingen dus geen verklaring zijn voor het ontstaan van de ringen.

Canup heeft een ander computermodel uitgewerkt. Daarbij zouden de ringen ontstaan zijn uit de buitenste ijslaag van een grote maan. Die ijsdeeltjes zouden weggetrokken zijn en ringen rond de planeet zijn gaan vormen. De maan zelf zou opgezogen zijn door Saturnus zelf.

Volgens Canup verklaart die theorie ook de vreemde samenstelling van de kleinere binnenmanen van Saturnus. Die zouden gevormd zijn uit ijsdeeltjes uit de ringen en Canup spreekt dus over een soort kosmische recyclage van materiaal.

De theorie van Canup zou ook de vreemde structuur van de maan Tethys (foto) verklaren. Die bestaat bijna volledig uit ijs.