Ontpoldering Prosperpolder moet stoppen

De rechter in Dendermonde verbiedt de overheid om door te gaan met het ontpolderen van de Prosperpolder in Beveren. Het gebied zou overstromingsgebied worden als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Schelde.

De Belgische eigenaar van de aansluitende Nederlandse Hedwigepolder had daar een kortgeding tegen aangespannen. De nieuwe Nederlandse regering wil de polder overigens niet meer onder water zetten, en onderzoekt alternatieven.

Vlaanderen is met het voorbereidend werk begonnen, ook al moet de Raad van State zich nog uitspreken. De rechter zegt dat er geen sprake is van hoogdringendheid en dat de werken onmiddellijk moeten worden stilgelegd.