Schouppe verbaasd over toestand op Zaventem

Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) reageert verbaasd op het tekort aan ontijzingsvloeistof op Zaventem. Volgens Jan Van der Cruysse, woordvoerder van Brussels Airport, is het "een geval van overmacht" en dus niet de verantwoordelijkheid van de luchthaven.

"Dat wisten we helemaal niet. Dat schijnt pas deze morgen besproken geweest te zijn op een contactvergadering", reageert Schouppe verbaasd op de ontijzingsproblemen op Zaventem. Nochtans is er volgens de staatssecretaris het voorbije weekend nauw overleg geweest tussen zijn kabinet en de luchthaven.

Bij Brussels Airport wijst men intussen de verantwoordelijkheid af. "Het is zeker niet onze verantwoordelijkheid, en ook niet van de handlingmaatschappijen, maar een geval van overmacht", aldus woordvoerder Jan Van der Cruysse. Hij wijst erop dat Brussels Airport over grote stocks beschikte, maar nu die moeten aangevuld worden, blijkt de Franse fabrikant dat niet te kunnen wegens de problemen met het vrachtverkeer in Frankrijk.

Van der Cruysse bevestigt dat er tegen vanavond geen ontijzingsgsproduct meer zal zijn, maar het is nog niet duidelijk rond welk uur dat het geval zal zijn.

Van overheidswege wordt de luchthaven alvast niet gesloten, zegt een woordvoerder van de staatssecretaris. "Als overheid kunnen we er enkel op toezien dat het luchtverkeer veilig verloopt. Alles is voorhanden voor een veilige exploitatie", luidt het bij het kabinet Schouppe.