"Alleen zeggenschap over mijn eigen bisdom"

In de bijzondere Kamercommissie heeft kardinaal Godfried Danneels nogmaals beklemtoond dat hij alleen zeggenschap had over zijn eigen bisdom en daardoor in veel gevallen niet kon ingrijpen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op de vragen van Kamerleden, die volgen op zijn persoonlijke uiteenzetting.

Na zijn persoonlijke uiteenzetting, waarin hij -voor het eerst erg nadrukkelijk- zijn excuses aan de slachtoffers aanbood en toegaf dat de kerk in het verleden fouten heeft gemaakt, verdedigde Danneels zich tijdens het spervuur van vragen van de Kamerleden opnieuw met het al vaker gebruikte argument: "Ik heb geen juridisch gezag over de andere bisdommen".

"Men denkt dat ik het hoofd ben van de kerk van België, maar ik ben dat niet", argumenteerde Danneels. Volgens hem is het niet zijn eigen schuld dat hij dat imago heeft, "maar de schuld van de media die altijd willen personaliseren, waardoor ook de bevolking het gevoel krijgt dat ik het hoofd van de Belgische kerk ben". 

"Ik heb alleen zeggenschap over mijn eigen bisdom", beklemtoonde hij nogmaals. "Ik kan alleen de andere bisschoppen raad geven in een persoonlijk gesprek. Als voorzitter van de bisschoppenconferentie kan ik de agenda opstellen en de gesprekken modereren, meer niet."

"Minimaliseert u uw rol niet? Kon u uw sterke morele uitstraling niet aanwenden om iets te ondernemen? Als voorzitter van de bisschoppenconferentie kon u toch het debat aanzwengelen?" klonk het kritisch bij de Kamerleden. "Ik zal niet ontkennen dat ik een morele uitstraling heb, maar die heeft geen enkele juridische waarde", klonk het opnieuw.

"Ik voelde altijd mee, maar ik moest de structuren binnen de kerk in België respecteren. Dat is essentieel voor de goede gang van zaken en dat hoort zo uit respect voor de andere bisschoppen. Dat zegt niets over wat ik vanbinnen voelde", beklemtoonde de kardinaal. Hij zou naar eigen zeggen wel hebben opgetreden mocht hij geweten hebben dat slachtoffers geen gehoor vonden bij een andere bisschop, "maar ik heb nooit zulke brieven of klachten gekregen".

De kardinaal kwam even later wel in een lastig parket toen Danneels moest toegeven dat priester Rik Devillé op een bepaald ogenblik met twintig slachtoffers aan zijn deur stond, "toch een soort roep naar hulp" vond Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen!). Ondanks het feit dat volgens Danneels niet voorzien was dat ze met zovelen zouden zijn, "heb ik toch naar hen geluisterd, uit goedheid en plichtsbewustzijn".

"Devillé was soms destructief"

Danneels haalde tijdens de vragenronde ook uit naar Rik Devillé, de gepensioneerde priester die in de jaren 90 verhalen over misbruik in de kerk verzamelde en die in november tijdens zijn getuigenis voor de bijzondere Kamercommissie forse kritiek uitte op "de laksheid van de kerk".

"Ik heb Devillé verschillende keren ontmoet, maar die ontmoetingen waren nooit constructief", antwoordde Danneels op een vraag van een van de Kamerleden. "Ik heb nooit concrete elementen van hem gekregen, hij heeft nooit een naam genoemd of dossiers opgestuurd."

"Ik erken en bewonder zijn engagement voor mensenrechten in de kerk. Maar Rik Devillé is soms wat destructief en negatief. Ik vind het niet altijd de juiste manier om de dingen te benaderen", aldus nog Danneels.