Bouw en jacht kijken met lede ogen naar sneeuw

De sneeuwval en de vrieskou van de voorbije dagen maken sommige economische sectoren zenuwachtig. Het jachtseizoen dreigt verstoord te worden en ook de bouwsector maakt zich zorgen.

Tijdens hevige sneeuwval is de jacht niet toegelaten in bossen en zogenoemde kleine landschapselementen. Het wildaanbod dreigt daardoor schaarser te zijn dan anders. "Vooral voor de haas en het everzwijn wordt het krap", zegt Thomas Ceulemans van de Hubertusvereniging Vlaanderen in Gazet van Antwerpen.

De jagers kunnen de verloren jachtdagen niet meer inhalen in januari. "Dat is wettelijk niet toegestaan", zegt Ceulemans. "De haas begint in januari al opnieuw te paren. De eerste jonge hazen worden begin februari geboren na een draagtijd van veertig dagen."

De landbouwers en jagers zijn niet tevreden dat er zoveel jachtdagen worden afgelast, weet Ceulemans. De jagers willen dat er opnieuw mag worden gejaagd volgens de oude sneeuwregeling. Toen was jacht bij sneeuw wel nog toegelaten in bossen en kleine landschapselementen. In Wallonië mag er wel gejaagd worden bij sneeuw.

Het kleinere wildaanbod kan mogelijk tot hogere prijzen leiden. Als er de komende weken nog meer sneeuw valt, zal het wild wellicht ook op zijn tegen Nieuwjaar, voorspellen sommige handelaars.

"Drie maanden bouwstop is onuitgegeven"

Ook in de bouwsector kijkt men met lede ogen naar de sneeuwval. "Dat de bouwsector één of twee maanden per jaar stilligt, zijn we gewoon", zegt Rik Mondelaers van de Limburgse afdeling van Confederatie Bouw in de Concentra-kranten. "Maar dit jaar dreigt er een dode periode van drie maanden. Dat is onuitgegeven."

Alle bouwwerken die buiten worden uitgevoerd, zoals ruwbouw en wegenwerken, liggen stil door het winterweer. Dat er mogelijk drie maanden lang niet gewerkt kan worden (meestal ligt de bouw in de maanden januari en/of februari stil), komt de bouwsector slecht uit. De sector is namelijk nog maar pas aan het herstellen van de crisis, luidt het.