Aalst Carnaval krijgt een nieuw reglement

De gemeenteraad van Aalst heeft unaniem een nieuw carnavalsreglement goedgekeurd. "We willen meer transparantie en we willen komaf maken met enkele wantoestanden", zegt burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V).

In het nieuwe reglement staan enkele nieuwe regels, maar ook afspraken die al langer worden toegepast maar niet in het reglement staan. "Het reglement kwam er op advies van de carnavalisten zelf. Het is de bedoeling dat we een soort codex hebben, waarbij elke carnavalist weet waar hij aan toe is", aldus Uyttersprot.

Zo staat in het nieuwe reglement dat de groepen in de carnavalstoet gemengd worden, waar ze vroeger van klein naar groot door de straten liepen. Daarnaast worden de punten voor praalwagens in drie soorten categorieën ondergebracht: praalwagen, kostumering/muziek/dans, originaliteit en humor. Het gewicht van elke categorie is afhankelijk van de grootte van de groep.

De jury zal voortaan ook een rondgang maken om punten te geven en moet haar beslissing motiveren. Vroeger waren de juryleden voor het leven benoemd, maar recent nog werd een loting georganiseerd. "We wilden de jurering objectiever maken en verjongen", zegt Uyttersprot.

Eind november heeft de VN-organisatie Unesco het carnaval in Aalst nog erkend als immaterieel cultureel erfgoed.