Belg bezorgd over gezondheid en financiën

De Belgen maken zich vooral zorgen over hun gezondheid en over hun financiën. Dat blijkt uit een onderzoek van Bexpertise waarvoor bij 4.000 Belgen in 4 generaties persoonlijk gepeild werd naar hun verwachtingen voor 2011.

De ondervraagde Belgen zijn in de eerste plaats bezorgd over de gezondheid van hun familieleden (77,4 %) en pas daarna over hun eigen gezondheid (67,6 %). De verklaring hiervoor zoekt het trendsonderzoeksbureau in het feit dat familie in crisistijden als reddingsboei fungeert. "Gezondheidsproblemen knagen aan dit basisgeluk", luidt het.

Daarnaast vraagt de Belg zich af hoe zijn financiële toestand er in de toekomst zal uitzien. De bankencrisis en het discours over de onbetaalbaarheid van de oude dag hebben hun effect niet gemist. Belgen liggen wakker van hun pensioen.

Wat over het algemeen ook opvalt in de enquête is dat vrouwen meer piekeren dan mannen. Bezorgdheid verschuift ook met de leeftijd. Naarmate consumenten ouder worden, maken ze zich meer zorgen over immateriële zaken dan over materiële zaken.

Om met de crisis om te gaan, stelt de Belg grote aankopen uit tot tijdens de koopjesperiode en wil hij vaker kortingsbonnen gebruiken. Minder uitgeven is een crisisstrategie. Er wordt vaker zelf gekookt (in plaats van op restaurant te gaan). Kerstmis en Nieuwjaar worden soberder gevierd en de cadeautjes moeten vooral "nuttig" zijn. Vrouwen maken zich vaker dan mannen zorgen over hun koopkracht, maar zijn wel creatiever in hun crisisreflexen.

De Belg heeft intussen maar weinig vertrouwen meer in de politiek. Slechts 11,8 % van de ondervraagden gelooft nog dat een nieuwe regering de politieke en economische crisis zal kunnen oplossen. De Belgen hebben het meeste vertrouwen in familie en vrienden.