CREG dreigt met boete tegen Electrabel

De Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG) dreigt ermee om Electrabel een boete op te leggen als het bedrijf niet snel met cijfers komt over de winstgevendheid van zijn nucleaire installaties.

"We hebben aan Electrabel gevraagd om de kostprijs per centrale te willen opleveren. Daar is heel wat briefwisseling aan te pas gekomen, waarin wij de vragen hebben gesteld, waarop zij telkens ontwijkend hebben geantwoord", zegt Guido Camps, directeur prijzen van de CREG (foto).

"Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een ingebrekestelling, die verstuurd is op 2 december. Electrabel heeft dus nog een maand de tijd om te antwoorden op de gestelde vragen. Indien zij niet de gevraagde informatie willen opleveren zou dat kunnen leiden tot een maximale boete van 360 miljoen euro." aldus nog Camps.

Tussen de CREG en Electrabel is al een tijd een discussie aan de gang over hoeveel winst de elektriciteitsproducenten precies maken met hun kernenergie.

De discussie is belangrijk om uit te maken hoe hoog de federale heffing op de nucleaire winsten mag zijn. Volgens de berekening van de CREG zouden de nucleaire winsten kunnen oplopen tot bijna 2,3 miljard euro.

Electrabel ontkent dat ten stelligste. Volgens de elektriciteitsproducent gebruikt de CREG bij zijn berekeningen verkeerde cijfers over de kosten die gemaakt worden en de prijs van de verkochte elektriciteit. Het bedrijf zegt ook dat het de door de CREG gevraagde informatie niet kan geven, omdat die niet bestaat.