Huiszoekingen Operatie Kelk zijn deels geldig

De kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel heeft geoordeeld dat de huiszoekingen bij het aartsbisdom in Mechelen en in de ambtswoning van kardinaal Godfried Danneels wel geldig zijn. De huiszoekingen bij de commissie-Adriaenssens blijven ongeldig.

Dat betekent dat de dossiers die bij in het aartsbisdom werden in beslag genomen op 24 juni in het kader van Operatie Kelk voort gebruikt mogen worden door de speurders in het onderzoek. Operatie Kelk is de naam voor het gerechtelijke onderzoek naar de misbruikschandalen in de kerk.

In augustus en in september waren de huiszoekingen door de rechter ongeldig verklaard op vraag van enkele slachtoffers. Maar nu mogen ze toch worden gebruikt, althans de dossiers van het aartsbisdom en van Danneels.

De dossiers die bij de ondertussen opgedoekte commissie-Adriaenssens werden in beslag genomen, moeten worden teruggegeven. De KI oordeelt dat ze op een ongeldige manier werden verworven.