Meer loon voor bedienden uit de privésector

Zo'n 400.000 bedienden uit het aanvullend nationaal paritair comité, goed voor een kwart van de bedienden uit de privésector, zullen in januari 2,49% meer loon ontvangen. Dat is het gevolg van de jaarlijkse indexering.

Het definitieve cijfer staat in de nieuwsbrief van de socialistische bediendenbond BBTK en is door andere bronnen bevestigd.

In januari van dit jaar was er nog sprake van een negatieve indexering (-0,43%). Begin van het jaar zijn er traditioneel tal van sectoren die een loonaanpassing hebben op basis van de inflatie van het voorbije jaar. Elk paritair comité hanteert een verschillende berekeningswijze en dus zijn er nogal wat verschillende indexeringen. De meeste schommelen rond de 2,5%.

Voor de bedienden uit de voedingsnijverheid gaat het om 2,42%, voor de bedienden uit de audiovisuele sector om 2%, voor het hotelbedrijf om 2,422% en voor het verzekeringswezen om 2,57%. Ook in de banksector worden de lonen aangepast, maar dat gebeurt maar om de twee maanden.

Op 1 januari zal de indexering 0,35% bedragen, zegt het BBTK in de nieuwsbrief.