Advocaat Danneels raadt cassatie aan

De advocaat van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en van kardinaal Godfried Danneels raadt zijn cliënten aan om opnieuw in cassatieberoep te gaan. Hij blijft erbij dat de huiszoekingen van een halfjaar geleden niet rechtsgeldig waren.

Gisteren oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel dat de huiszoekingen eind juni in het aartsbisdom, in de Sint-Romboutskathedraal en bij kardinaal Godfried Danneels thuis in Mechelen wel degelijk rechtsgeldig waren. Dat betekent dat de dossiers die bij deze huiszoekingen in beslag werden genomen, door de speurders gebruikt mogen worden in het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk.

In augustus waren de huiszoekingen ongeldig verklaard op vraag van enkele slachtoffers. Maar de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft ze dus wel rechtsgeldig verklaard. De huiszoekingen bij de commissie-Adriaenssens blijven dan weer ongeldig.

Fernand Keuleneer, de advocaat van het aartsbisdom en van kardinaal Danneels, legt zich echter niet neer bij deze beslissing. Hij blijft erbij dat alle huiszoekingen ongeldig zijn en raadt zijn cliënten dan ook aan om opnieuw in cassatieberoep te gaan. "Hoewel ik op zichzelf genomen niet ontevreden ben met het arrest van de KI, ga ik mijn cliënten toch aanraden om cassatieberoep aan te tekenen, want ik vind toch dat de KI nog verder had moeten gaan", zegt Keuleneer.