Rekenhof waarschuwt federale onderhandelaars

Het Rekenhof waarschuwt voor de stijgende staatsschuld. Die is de voorbije 2 jaar met 15 miljard euro gestegen. Dat staat te lezen in het jaarboek van het Rekenhof, beter bekend als het "blunderboek". Het hof wijst ook op de gevaren die de waarborgen aan de banken inhouden en stelt vast dat er in 2009 minder uitgaven waren dan het jaar voordien.

Het Rekenhof heeft vandaag het "167e Boek van het Rekenhof" overhandigd aan Kamervoorzitter André Flahaut (PS). Echt grote blunders bevat het jaarrapport van het Rekenhof niet, maar het Rekenhof geeft wel enkele waarschuwingen aan de regeringsonderhandelaars

Een eerste rood licht is de gestegen staatsschuld, vooral door de bankencrisis. "Als gevolg van de steunmaatregel aan de financiële instellingen is de schuld van de federale schatkist van september 2008 tot september 2010 toegenomen met 15 miljard euro", zegt Ignace Desomer, de voorzitter van het Rekenhof. Het Rekenhof zegt dat de waarborgen aan de banken nog volop risico's inhouden en daarom moet de overheid hun portefeuilles goed opvolgen.

Het hof waarschuwt ook voor de slinkende inkomsten van de federale overheid en de gestegen uitgaven in de sociale zekerheid. Daarom moeten de gewesten en gemeenschappen meer betalen voor de pensioenen van hun eigen ambtenaren, klinkt het.

De totale pensioenlast van de overheidssector steeg vorig jaar met meer dan 5 procent en bedroeg 10 miljard euro. De pensioenen van de gewesten en gemeenschappen stegen met 6,5 procent en lagen op 5,2 miljard euro. De pensioenen worden federaal betaald en de deelstaten zouden door de stijging van de pensioenen meer moeten bijdragen.

Volgens het Rekenhof zouden de deelstaten sinds 2003 gecumuleerd meer dan 200 miljoen euro extra hebben moeten bijdragen aan de betaling van de pensioenen van hun eigen ambtenaren, indien de voorziene berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage uit de bijzondere wet van 2003 zou zijn toegepast.

Minder uitgaven in 2009 dan in 2008

Aan de uitgavenzijde merkt het Rekenhof op dat de uitgaven (uitgaven zonder rentelasten) in 2009 met 32,8 procent zijn gedaald ten opzichte van 2008. Die daling komt vooral door de uitzonderlijke uitgaven die in 2008 werden gedaan in het kader van de financiële crisis. Zonder die uitzonderlijke uitgaven stegen de uitgaven vorig jaar met 1,3 procent.

Het Rekenhof wijst er in zijn Boek ook op dat een aantal federale departementen eind 2009 ten onrechte een aantal betalingen heeft uitgevoerd om zijn resterende vereffeningskredieten uit te putten. Een ander punt is dat de Brusselse politiezones nog 4 miljoen euro van de 5,5 miljoen euro moeten terugbetalen voor de verloning van de medewerkers van het veiligheidskorps voor de periode 2005-2007.

Daarnaast stelde het Rekenhof vast dat de niet-aangewende middelen van het Ervaringsfonds, dat dient om meer oudere werknemers aan de slag te krijgen, eind 2009 was opgelopen tot 35,4 miljoen euro. En van de 41,2 miljoen euro kredieten die in de begroting 2009 voor het Stookoliefonds waren voorzien, werden er dat jaar maar 6,4 miljoen euro vastegelegd.

Tot slot stond het Rekenhof stil bij de nieuwe wet op de overheidsboekhouding en het bijhorende boekhoudsysteem Fedcom.