Sociaal overleg gaat voort in januari

Vakbonden en werkgevers zullen na Nieuwjaar voort onderhandelen over een nationaal akkoord voor de lonen en arbeidsvoorwaarden in de privésector. Vanmorgen zijn de sociale partners bijeengekomen en hebben ze een onderhandelingskader afgesproken tot 18 januari.

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgeversorganisaties over een interprofessioneel akkoord omtrent de lonen en arbeidsvoorwaarden voor de 2,5 miljoen werknemers in de privésector. De sociale partners zijn verenigd in de "Groep van tien". Aanvankelijk was het de bedoeling om voor Kerstmis tot een akkoord te komen, maar dat blijkt niet te lukken.

Het tweejaarlijkse loonoverleg zit in een beslissende fase, maar de sociale partners hebben nog meer tijd nodig om tot een akkoord te komen. De laatste twee discussiepunten zijn de loonnorm (hoeveel opslag mogelijk is) en het statuutverschil tussen arbeiders en bedienden. Vooral dat laatste blijkt een moeilijk punt.

De sociale partners vragen wel aan de regering om de anticrisismaatregelen te verlengen. De regering heeft al toegestemd om de maatregelen met een maand te verlengen.