"Wij leven niet op een andere planeet"

De Brugse bisschop Jozef De Kesel geeft toe dat hij wist dat pedofilie binnen de kerk bestond, maar hij heeft het niet over concrete gevallen. De Kesel was te gast in "De Ochtend" op Radio 1, dat vanmorgen werd uitgezonden vanuit de Sint-Salvatorkathedraal in Brugge.

"Ik wist natuurlijk dat dit bestond. Ik wist het al van vroeger. Ik ben lang geëngageerd geweest in de jeugdbeweging", zegt De Kesel. "Tussen weten dat iets bestaat, dat iets nu en dan gebeurt, en beseffen wat dat betekent, dat is nog een andere zaak", relativeert hij meteen. "Ik denk dat iedereen nu - niet alleen in de kerk - een veel beter zicht heeft op het fenomeen van pedofilie dan 20 jaar geleden."

De bisschop van Brugge lijkt iets concreter dan kardinaal Godfried Danneels, eerder van de week in de Kamercommissie over seksueel misbruik. "Wij leven niet op een andere planeet", zegt De Kesel klaar en duidelijk, maar niets is wat het lijkt: "Als ik zeg dat ik het wist, dan heb ik het niet over concrete gevallen."

De Kesel geeft toe dat de kerk het moeilijk heeft met de pedofilieschandalen in eigen rangen. "Het allereerste is dat het lijden wordt erkend. Vroeger was dat net het probleem: niet alleen de pijn van het misbruik, maar ook het feit dat men er nergens mee terechtkan, zelfs niet bij zijn eigen moeder."

Over de kwestie van schadevergoedingen spreekt hij zich niet uit. "Wij (de bisschoppenconferentie, nvdr.) moeten die zaak nog bekijken."

"Ik kan ook niet iemand helemaal veranderen"

Met de provocerende uitspraken van aartsbisschop André Léonard in de Kamercommissie is De Kesel het niet eens. Léonard trok een parallel tussen pedofilie en natuurrampen en kantte zich tegen de cultuur van schadevergoedingen door te verwijzen naar kinderen van homoseksuele paren die zich mogelijk ook geschaad zouden kunnen voelen.

"Het waren wel wat ongelukkige uitspraken want het zijn delicate materies", geeft De Kesel toe, "zeker als het over mensen gaat, zeker als het over de homoseksualiteit gaat." Naar eigen zeggen probeert De Kesel dit ook duidelijk te maken aan Léonard, maar: "Ik kan ook niet iemand helemaal veranderen."