Koning pleit voor kunst van het compromis

In zijn traditionele kerstboodschap roept koning Albert II alle verantwoordelijken - de politici in de eerste plaats - op om vredestichter te zijn en een compromis na te streven dat bijeenbrengt.

De kerstboodschap van de koning was dit jaar korter dan anders. Albert II is duidelijk begaan met de toekomst van zijn koninkrijk."Het komt me voor dat de kunst van het compromis in ons land de jongste jaren ietwat vergeten is geraakt", stelt hij vast.

Ons land heeft volgens hem een bijzonder talent om standpunten dichter bij elkaar te brengen en heeft dat ook bewezen tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie, maar in eigen land kan het beter, vindt hij. "Het komt er dus op aan evenwichtige compromissen te vinden die rekening houden met de rechtmatige verzuchtingen van eenieder. In zodanige overeenkomsten mogen er geen verliezers zijn. Wij moeten tot oplossingen komen waar iedereen winnaar is."

De koning wijst erop dat elke politieke partij aan de onderhandelingstafel toegevingen zal moeten doen om een nieuwe federale regering te kunnen vormen. "Het moment is daar, waarop de ware moed erin bestaat, vastberaden het compromis na te streven dat bijeenbrengt, en de tegenstellingen niet verscherpt.

Albert richt zijn oproep aan de politici, maar ook aan verantwoordelijken in de economie, in de sociale sector, in de culturele wereld en in de media.

Kerstboodschap ziet er net iets anders uit

Wie de kerstboodschap bekijkt, merkt op dat er aan het format gesleuteld werd. Met een lengte van 10 minuten is de boodschap korter dan anders en -nog opvallender- de toespraak wordt opgefleurd met enkele beelden.

Het eerste deel van de speech wordt geïllustreerd met beelden van enkele hoogtepunten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Aan het einde van de uitzending zien de kijkers ook enkele beelden van het kerstconcert dat op 15 december in het paleis plaatsvond.

Bij het Paleis luidt het dat koning Albert II zelf heeft aangestuurd op een modernisering van de vorm van de boodschap.