"Kerk moet waakzamer en transparanter zijn"

André-Joseph Léonard heeft zijn eerste kersttoespraak als aartsbisschop gehouden. Hij sprak over de misbruikschandalen in de kerk en zei dat de kerk "transparanter en vastbeslotener dan ooit" moet zijn.

Léonard ging de middernachtmis voor in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Afgelopen jaar nam Léonard als aartsbisschop de fakkel over van kardinaal Godfried Danneels.

Maar tijdens zijn eerste middernachtmis als aartsbisschop was het uitkijken wat Léonard zou zeggen tijdens de homilie. Ook in de Belgische kerk braken de misbruikschandalen het afgelopen jaar in alle hevigheid los. Bovendien had Léonard in oktober aangekondigd dat hij zou zwijgen tot Kerstmis, na herhaaldelijke mediastormen door controversiële uitspraken.

Bij de aanvang van zijn homilie verwees Léonard eerst naar "alle mannen en vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld" en naar "de daklozen en de kandidaat-vluchtelingen die in deze winter zo zwaar te lijden hebben".

"Maar uiteraard kan ik hier ook niet anders dan nadrukkelijk al die minderjarigen te vermelden van wie kinderjaren zo zwaar door het kruis van seksueel misbruik zijn getekend. We weten allemaal dat misbruik voorkomt in alle kringen, om te beginnen in de gezinnen. Maar als dit machtsmisbruik en die gewelddaden zijn gepleegd door priesters of religieuzen, die verondersteld worden de eerste boodschappers van het kind in de kribbe te zijn, zijn ze des te weerzinwekkender", zei Léonard.

"Op dit vlak moet de Kerk zich in de toekomst waakzamer, transparanter en vastbeslotener dan ooit tonen", klonk het.

Hij benadrukt wel dat de slachtoffers zich in de eerste plaats tot het gerecht moeten wenden. "De kerk van haar kant zal de zending die haar eigen is, voortzetten: op pastoraal vlak luisteren naar de mensen die wensen gehoord te worden in hun lijden, maar zonder hen ooit ervan af te houden zich te wenden tot justitie."

"Ik dank de honderden slachtoffers die de moed hebben gehad om zich te wenden tot de commissie-Adriaenssens. Zij hebben daar met hun tragische verhaal eindelijk een luisterend en respectvol oor gevonden." Léonard looft ook de parlementsleden die belang besteden aan de kwestie. Hij bedoelt daarmee de Kamercommissie seksueel misbruik, waar Léonard woensdag nog kwam getuigen.