De nota van de bemiddelaar in grote lijnen

Momenteel zijn de zeven onderhandelende partijen de onderhandelingsnota van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) aan het bestuderen. Die hebben ze gisteravond laat toegestuurd gekregen. Onze redactie kon de tekst ook al inkijken.

De nota van de bemiddelaar is opgebouwd rond vijf grote thema's, met elk een aantal opvallende punten: politieke vernieuwing, bevoegdheidsoverdrachten, Brussel, Brussel-Halle-Vilvoorde en een nieuwe financieringswet. Hieronder volgen enkele opvallende punten.

 • Politieke vernieuwing
 1. De Senaat wordt afgeschaft in zijn huidige vorm en wordt een soort ontmoetingskamer voor de gemeenschappen.
 2. Er komen samenvallende verkiezingen om de vijf jaar.
 3. Parlementair jaar begint op 15 september i.p.v. op de 2e dinsdag van oktober.
 • Bevoegdheidsoverdrachten naar de regio's
 1. Werkgelegenheidsbeleid (sanctioneringsbeleid, doelgroepenbeleid).
 2. Er komen bonussen voor gewesten die veel werklozen aan de slag krijgen.
 3. Bevoegdheden in de gezondheidszorg (o.m. gehandicapten- en ouderenzorg) ten bedrage van 3,3 miljard euro.
 4. Kinderbijslag naar de gemeenschappen (in Brussel naar de gemeenschapscommissie).
 5. Verkeersreglementering en rijopleiding.
 6. Er komen regionale ministers van Justitie met beperkte bevoegdheden (naast de federale minister van Justitie).
 7. Eigen rechtbanken voor de gewestelijke bevoegdheden.
 8. Jeugdsanctierecht.
 9. Het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst.
 • Brussel
 1. Krijgt een kleine interne staatshervorming.
 2. De functie van gouverneur verdwijnt.
 3. De Brusselse minister-president krijgt meer bevoegdheden (o.m. over veiligheid).
 • Brussel-Halle-Vilvoorde
 1. Het kiesarrondissement wordt gesplitst.
 2. Inwoners van de faciliteitengemeenten kunnen kiezen of ze voor een Brusselse, dan wel voor een Vlaams-Brabantse lijst stemmen.
 3. De omzendbrief-Peeters wordt afgezwakt: Franstaligen in de faciliteitengemeenten moeten maar om de 3 jaar hun taalkeuze kenbaar maken om documenten in eigen taal te krijgen.
 4. De benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten blijft een Vlaamse bevoegdheid, maar bij betwisting is het Grondwettelijk Hof bevoegd.
 5. Burgemeesters moeten een verklaring afleggen dat ze de taalwetgeving zullen naleven.
 • Financieringswet
 1. 26 procent van de personenbelastingen, dat komt neer op bijna 44 procent na de fiscale aftrekken, gaat naar de regio's (ruim 15 miljard eigen belastingen met eigen tarieven).
 2. Brussel krijgt de gevraagde 500 miljoen euro niet, maar wel een compensatie voor de pendelaars en de internationale ambtenaren (volgens een simulatie 372 miljoen euro in 2012).

Vanavond buigen CD&V, de N-VA en Groen! zich over de tekst van Johan Vande Lanotte, morgen doet de SP.A hetzelfde. Aan Franstalige kant beraden de drie partijen, PS, CDH en Ecolo, zich morgen pas over de nota. Er zou vandaag in de vooravond mogelijk wel al een vergadering van de drie Franstalige partijen plaatsvinden. Ook tussen Ecolo en Groen! is nog overleg gepland.

Tegen morgennamiddag verwacht bemiddelaar Vande Lanotte een antwoord van alle onderhandelende partijen.

De voorzitters van de 7 onderhandelende partijen hebben niet dezelfde nota onder ogen gekregen. Er zitten namelijk minieme verschillen in de versies. Vande Lanotte wou op die manier vermijden dat de nota integraal gelekt zou worden.

Meest gelezen