Zelfde statuut voor alle erediensten?

Er kan beter eenzelfde statuut komen voor de verschillende erediensten. Dat stellen vier professoren voor aan de Kamercommissie voor de erediensten. Pastoors en imams zouden zo evenveel verdienen en op 65 jaar met pensioen moeten.

Eind maart komt de Kamercommissie voor de erediensten met een eindrapport. Vier professoren rechtsgeleerdheid formuleren enkele aanbevelingen. Ze gingen ook na hoeveel mensen bij welke eredienst horen, een tienjaarlijkse telling. Dat kan ertoe leiden dat de verdeling van het geld over de levensbeschouwingen verandert.

Met een gelijk statuut zouden bedienaars van de erediensten -pastoors, imams of morele consulenten- dezelfde wedde krijgen en zouden ze allemaal op 65 jaar met pensioen moeten.

Opvallend is dat het idee van een kerkbelasting, waarbij men enkel belastingen betaalt voor de eigen levensbeschouwing, voorlopig is gesneuveld. Dat voorstel was opgedoken na de pedofilieschandalen en na enkele controversiële uitspraken van aartsbisschop André-Joseph Léonard.

Om erkend te kunnen worden, moet de levensbeschouwing 10 levensgemeenschappen hebben en minstens 25.000 gelovigen. Behalve de vrijzinnigheid zijn er in België nog zes erkende erediensten: de katholieke, de protestantse, de orthodoxe, de anglicaanse, de islamitische en de joodse.