Belgen verhuizen almaar vaker

De Belg is de voorbije jaren minder honkvast geworden. Verhuisde in 1989 nog slechts 1 op de 25 Belgen naar een andere gemeente, dan was dat in 2009 al 1 op de 20. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

Terwijl er in 1989 386.359 inwoners van de ene Belgische gemeente naar een andere vertrokken, waren dat er in 2009 al 532.232. In twintig jaar tijd nam het aantal verhuizingen dus met 38 procent toe. Rekening houdend met de toename van de bevolking is dat een stijging van 27 procent.

Toch is vooral dat eerste absolute groeicijfer belangrijk, onder meer voor de verhuissector. Het aantal verhuisfirma's nam de voorbije jaren met een kwart toe. In 2003 waren er 341 verhuisfirma's actief in ons land, in 2007 al 423.

Uit de cijfers blijkt dat Vlamingen honkvaster zijn dan Walen en Brusselaars. In 2009 verhuisde 8,7 procent van de Brusselaars, tegen 5,2 procent van de Walen en 4,1 procent van de Vlamingen. Ten slotte zijn mannen iets "verhuislustiger" dan vrouwen, maar die verschillen zijn klein.

Belgen die binnen de eigen gemeente verhuisden, werden niet opgenomen in het onderzoek. Daardoor vormen de cijfers slechts een ondergrens.