"Wat mij betreft, is het incident gesloten"

De Vlaamse regering heeft zich na een uitgebreide vergadering over de per ongeluk verstuurde mail van SP.A-minister Ingrid Lieten, gezamenlijk achter het actieplan "Vlaanderen in actie" van de Vlaamse regering geschaard. "Lieten is duidelijke engagementen aangegaan, en dus is het incident wat mij betreft gesloten", zei minister-president Kris Peeters (CD&V).

In de mail, die Het Laatste Nieuws in handen kreeg, beschrijft Lieten de Vlaamse ministers van CD&V en N-VA "uit teflon en beton opgetrokken gevoelloze karikaturen". Ook citeert ze de kabinetschef van minister Pascal Smet (ook SP.A), die over diezelfde ministers spreekt als "mannelijke macho's in maatpak die zelfzeker beslissingen nemen". Als klap op de vuurpijl noemt ze het actieplan van de Vlaamse regering "Vlaanderen in actie (VIA)" "geen sterk merk".

Die mail was voor haar SP.A-collega's in de Vlaamse regering bestemd, maar kwam per ongeluk ook terecht in de mailbox van vier CD&V- en twee N-VA-ministers. Ook minister-president Peeters kreeg er een toegestuurd.

"Ik heb al veel meegemaakt in de politiek, maar het was toch even schrikken toen ik die mail kreeg", reageerde Peeters in "De ochtend" op Radio 1. "Het is toch een mail die erover is. Het staat iedereen vrij te denken wat hij wil, hij mag dat ook op papier zetten, maar dat versturen naar andere collega's is natuurlijk een kapitale fout", reageert Peeters scherp. "Maar mijn grootste zorg is vooral dat alle ministers hun schouders zetten onder Vlaanderen in actie en het Vlaamse regeerakkoord."

Lieten had zich gisteren al geëxcuseerd bij haar collega's. "Ze excuseert zich voor het taalgebruik, volgens haar is ze niet de mening toegedaan die in de mail is geformuleerd, maar haar naam staat natuurlijk wel onder de mail", aldus nog Peeters.

"Vertrouwen heeft een knauw gekregen"

"Ik was geschokt toen ik de mail kreeg", zei ook Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) in een eerste reactie. "Ik ben toch wel wat emotioneler dan beton en teflon."

"Het vertrouwen in mevrouw Lieten heeft een knauw gekregen", zo zegt Muyters. "En mocht ik zo denken over de regering, dan zou ik mijn eigen positie in vraag stellen", klinkt het scherp.

Muyters was niet alleen geschokt, maar ook verbaasd: "Ik dacht dat we in de regering als een ploeg samenwerkten". Volgens de N-VA-minister heeft Lieten de voorbije maanden ook nooit gesignaleerd dat ze vragen had bij het VIA-plan.

Net als minister-president Kris Peeters kreeg ook Muyters een telefoontje van Lieten met verontschuldigingen. "Maar ik moet zeggen dat ik niet meteen bereid was tot een uitgebreid gesprek", aldus nog Muyters.

Ook zijn N-VA-collega Geert Bourgeois is geschrokken van de mail. "Ik heb al veel bagger over mij heen gekregen, maar als je dit  van een collega krijgt, is dat toch wel even schrikken", aldus Bourgeois. "Ik ken Ingrid Lieten niet zo, vandaar dat ik ook haar excuses aanvaard heb." Volgens de viceminister-president komt het er nu op aan dat Lieten zich niet alleen met woorden, maar ook met daden volmondig achter het Vlaams regeerakkoord te scharen.

In een mededeling stelt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat de uitspraken van Lieten totaal ontoelaatbaar zijn. Iemand met zo'n functie die in zulke beledigende taal spreekt over Vlaanderen, de Vlaamse regering in haar coalitiepartners, "kan absoluut niet door de beugel", aldus De Wever, die akte neemt van de excuses die de SP.A en Lieten hebben aangeboden.

Slecht in haar vel

CD&V-voorzitter Wouter Beke noemt de uitspraken van minister Lieten bijzonder pijnlijk.  "Ze zijn met name pijnlijk voor haar eigen partij en haar SP.A-collega's in de Vlaamse regering. Blijkbaar zit ze slecht in haar vel en heeft ze het gevoel dat de andere Vlaamse regeringspartijen een stuk sterker in hun schoenen staan", aldus Beke.

CD&V-parlementslid Carl Decaluwé zegt dat Lieten geen enkele geloofwaardigheid meer heeft en dat ze beter de eer aan zichzelf kan houden. "Dit tast de geloofwaardigheid aan van haarzelf, van de regeringsploeg en van de politiek in het algemeen", zegt hij.

Volgens Decaluwé heeft de fout van Lieten ook te maken met "politieke onervarenheid". "Lieten is misschien een goede socialistische netwerkster, maar misschien moet ze beseffen dat ze niet geschikt is voor de politiek", besluit Decaluwé.

"Lieten is duidelijke engagementen aangegaan"

Het incident is uitgebreid aan bod gekomen in de Vlaamse ministerraad, het mag duidelijk zijn dat de mail de sfeer grondig had verpest. Na afloop van die vergadering stond Peeters erop dat er een persconferentie werd gehouden waarop duidelijk werd gemaakt dat de hele Vlaamse regering, Ingrid Lieten incluis, zich achter het project Vlaanderen in Actie schaart.

"We hebben een heel goed gesprek gehad, Ingrid Lieten is een aantal duidelijke engagementen aangegaan en wat mij betreft is het incident dan ook gesloten", verklaarde Peeters.

Is de mail -en het lekken ervan naar de krant- dan niet tekenend voor de slechte sfeer binnen de regering? "Heel wat collega's waren geschokt, vooral ook omdat de mail niet de werkelijkheid weergeeft. De sfeer binnen de regering was helemaal niet zo slecht."

SP.A-voorzitster Caroline Gennez bedankt Peeters en de collega's in de Vlaamse regering voor "het afsluiten van het incident.  "SP.A zal zich verder ten volle engageren voor de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord, inclusief het plan Vlaanderen in Actie (VIA)", zo belooft Gennez nog.

Meest gelezen