Jongeren bezetten leegstaande huizen in Brugge

Een dertigtal jongeren heeft dit weekend twee leegstaande herenhuizen bezet langs de Spinolarei in Brugge. De jongeren hebben nauwe banden met de Lappersfortbeweging. Ze beschuldigen speculanten ervan dat ze de panden bewust leeg laten staan.

De jongeren protesteren ook tegen de hoge huur- en koopprijzen in de binnenstad. De bezetting werd gisterennamiddag beëindigd.

Eerder, zaterdag, voerde ook het Studie- en Actiecomité van de Brugse binnenstad al actie bij de twee herenhuizen, die al jaren staan te verkommeren. Burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) zal er bij de eigenaar op aandringen dat hij start met de beloofde restauratie.