270 miljard euro per jaar om klimaat te redden

De Europese Commissie heeft een stappenplan klaar om tegen 2050 80 procent minder CO2 uit te stoten. De extra investeringen die daarvoor nodig zijn, zullen de Europeanen elk jaar 270 miljard euro extra kosten. Voor de milieubewegingen is de roadmap te vaag en te weinig ambitieus.

Doel van het plan, dat werd voorgesteld door Europees commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard (kleine foto), is om tegen 2050 tot een "koolstofarme economie" te komen. Er zijn daartoe tussentijdse doelstellingen vastgelegd: 40 procent minder uitstoot tegen 2030, 60 procent  tegen 2040 en dus 80 procent tegen 2050. Dat moet de ergste gevolgen van de klimaatverandering tegengaan. De Europese Commissie wil de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging namelijk onder de 2 graden Celsius houden.

Daarvoor gaat ze dus 270 miljard euro per jaar vrijmaken. 150 miljard daarvan dient om het transport elektrisch te maken. Vervuilende wagens worden vervangen door hybride of elektrische wagens. Jaarlijks gaat ook 30 miljard naar schone energie en een slim stroomnetwerk.

Daarnaast krijgt de bouwsector een injectie van 75 miljard voor het energiezuinig maken van publieke gebouwen en het bouwen van passiefwoningen. Bedrijven die niet zuinig met energie omspringen, zullen het voelen in de portemonnee.

De voordelen van deze investeringen zijn groot, beklemtoont de Commissie. Zo kunnen tegen 2020 al 1,5 miljoen nieuwe jobs gecreëerd worden. En door Europa minder afhankelijk te maken van dure gas- en olie-import en de schommelingen op de internationale energiemarkten, wordt over de komende 40 jaar jaarlijks 175 tot 320 miljard euro bespaard, klinkt het. Die besparingen kunnen mee de kostprijs van 270 miljard euro betalen.

Het plan moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement, wellicht zal dat gebeuren tegen juni.

Een "mager beestje" volgens milieubewegingen

De milieubewegingen zijn niet enthousiast over het stappenplan. Zij vinden het te vaag en te weinig ambitieus. Zo spreekt WWF van een "mager beestje". Volgens de organisatie is de Commissie niet consequent. "In de roadmap wordt uitgegaan van 20 procent energiebesparing tegen 2020. Met de huidige maatregelen halen we echter hoogstens 9 procent reductie", aldus Jan Vandermosten van WWF België.

De organisatie wil dat ons land zelf meer ambitieuze doelstellingen vooropstelt. "Het wordt hoog tijd dat onze regeringen, zowel federaal als regionaal, een langetermijnvisie ontwikkelen om emissies tegen 2050 tot quasi nul te herleiden."

Ook de Bond Beter Leefmilieu (BBL) is ontevreden. Wat de Commissie voorstelt, is het "absolute minimum", klinkt het. De organisatie vraagt een CO2-reductie van 30 procent tegen 2020, want de huidige doelstellingen (20 procent tegen 2020, red.) zijn "ruim onvoldoende om ons op weg te zetten voor de noodzakelijke reducties op de langere termijn".

Uit een internationale studie die de milieuorganisatie aanhaalt, moet blijken dat België bij een verlaging van de CO2-uitstoot met 30 procent zijn werkloosheid ziet dalen van 7,8 naar 5,3 procent. Greenpeace treedt de BBL bij en roept de EU op om dringend de norm naar 30 procent te brengen.

Magnette: "Een grote stap vooruit"

Federaal minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS) is blij met het stappenplan voor een koolstofarme economie dat de Europese commissie vandaag heeft voorgesteld. Volgens de minister is het plan een grote stap vooruit, maar moet er wel over gewaakt worden dat het concurrentievermogen van onze bedrijven gevrijwaard blijft.

Ook mag de "groene revolutie" volgens Magnette niet ten koste gaan van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Daarom vraagt hij dat Europa kwaliteitsvolle jobs zou scheppen en zou waken over een rechtvaardige maatschappelijke overgang voor werknemers en consumenten.

lees ook