Geen uitwijzing voor wie Belgische kinderen heeft

Illegale niet-EU-burgers die kinderen hebben met de Belgische nationaliteit mogen niet worden uitgewezen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie na een prejudiciële vraag van de Brusselse arbeidsrechtbank. Aanleiding is de zaak van de Colombiaanse familie Zambrano.

Ruiz Zambrano kwam in 1999 met zijn vrouw en een kind aan in België en vroeg asiel aan als vluchteling wegens de burgeroorlog in Colombia. Zijn aanvraag werd geweigerd en het gezin kreeg het bevel het grondgebied te verlaten.

De familie bleef evenwel in België. Intussen kregen Ruiz Zambrano en zijn vrouw nog twee kinderen, die de Belgische nationaliteit verwierven. Hij had intussen ook verschillende jobs, met voltijdse arbeidsovereenkomst, ondanks het feit dat hij zonder verblijfspapieren ook geen arbeidsvergunning had.

Toen de man zonder werk viel, vroeg hij een werkloosheidsuitkering aan. Die werd hem geweigerd, omdat hij geen papieren heeft en ook niet mag werken in ons land. Daarnaast vroeg hij voor zijn gezin verblijfsrecht aan, als bloedverwanten van twee Belgische kinderen. Ook dat werd hem geweigerd.

Zambrano tekende tegen beide weigeringen beroep aan. De Brusselse arbeidsrechtbank, die zich moest uitspreken over de weigering van de werkloosheidsuitkering, richtte zich daarop tot het Europees Hof.

Dat hof oordeelt nu dat Europese lidstaten asielzoekers met kinderen met een Europese nationaliteit niet mogen uitwijzen. Want als de ouders uitgewezen worden, dan zou het kind moeten volgen, waardoor het zijn rechten als EU-burger wordt ontzegd. Bovendien moeten de ouders, ook al hebben ze geen verblijfsrecht, kunnen werken in het land waar ze verblijven om voor het onderhoud van de kinderen te kunnen zorgen.