Belgische economie groeit met 2,1% in 2010

Vorig jaar is de Belgische economie met 2,1% net iets meer gegroeid dan was verwacht. Er kwamen ook 28.000 nieuwe banen bij.

In het laatste kwartaal was er een groei van 0,5% tegenover de 0,3% die verwacht was. Voor het hele jaar kwam de groei op 2,1%. Dat is iets beter dan was verwacht door de Nationale Bank. In 2009 was er nog een negatieve groei van -2,7%.

De nieuwe groei was vooral het gevolg van de fors gestegen uitvoer. De buitenlandse vraag naar onze goederen en diensten is met 10% gestegen. De vorige twee jaar stond ook dat saldo in het rood.

De binnenlandse vraag is weliswaar beperkt gestegen. De gezinnen en de overheid gaven meer uit, maar de investeringen van bedrijven in vaste activa en die van gezinnen in nieuwbouw en renovatie daalden.

Opvallend is de toename van de werkgelegenheid met 28.000 banen. In 2009 waren er nog 16.000 banen verloren gegaan.