Fiscus viseert huizenverkopers

De fiscus gaat mensen die een huis kopen en snel weer verkopen, beter controleren op ontdoken belastingen. Dat schrijft De Morgen. Het initiatief komt van ontslagnemend staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V).

Wie een huis binnen de 5 jaar na aankoop weer verkoopt, moet belastingen betalen op de meerwaarde, tenzij de kopers er minstens een jaar hebben gewoond. Voor de verkoop van bouwgronden geldt een termijn van 8 jaar.

Uit controles van de belastingdiensten blijkt dat de afgelopen jaren duizenden mensen geen aangifte hebben gedaan van de meerwaarde op de verkoop van hun woning, hoewel dat wel had moeten gebeuren. "Het gaat bijvoorbeeld om semiprofessionelen die woningen aankopen, verbeteren en opnieuw verkopen op korte termijn", zegt staatssecretaris Devlies.

In totaal zijn al 7.336 "verdachte dossiers" aan het licht gekomen door de koppeling van de databanken met de aangiftes voor de personenbelasting en de databanken van de registratierechten en de btw. Intussen zijn al 4.005 dossiers onderzocht, in 2.172 gevallen moesten belastingen betaald worden op de meerwaarde van de verkoop.

De controles leveren de schatkist een flinke duit op. Voorzichtige ramingen spreken van een opbrengst van 15 miljoen euro. "Wij vermoeden dat wanneer de actie afgerond is, het zal gaan over een bedrag van 27 miljoen euro", zegt Devlies.

Van "occasioneel" tot "professioneel" verkoper

De belastingvoet op de meerwaarde van de verkoop van een woning is afhankelijk van het "verkoopgedrag". Wie op 5 jaar tijd 1 woning heeft verkocht, moet 16,5% belastingen betalen als "diverse inkomsten". Wie op 5 jaar tijd verschillende woningen heeft verkocht, zal 33% moeten betalen op de meerwaarden. De fiscus beschouwt de verkoop dan als "speculatieve inkomsten". Mogelijk aanziet de fiscus de verkoper dan zelfs als professionele verkoper en worden de meerwaarden op de verkopen gerekend als beroepsinkomsten. Het belastingpercentage kan dan nog hoger liggen dan 33%.