Kerncentrales sluiten of een nieuwe bouwen?

Groen! en de SP.A houden vast aan de kernuitstap in 2025 zoals gepland. Open VLD en de N-VA pleiten er dan weer voor om een nieuwe kerncentrale te bouwen.

Het debat over het openhouden van de kerncentrales is weer geopend, nu het Internationaal Energie-agentschap stelt dat ons land beter niet de kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 kan sluiten in 2025 omdat er niet voldoende alternatieve energiebronnen zijn. Ontslagnemend premier Yves Leterme had zich ook al in die zin uitgesproken na een Panorama-uitzending waaruit bleek dat België wel eens zonder stroom zou kunnen komen te zitten bij een piek in de vraag naar energie. België produceert zelf te weinig elektriciteit om aan de eigen vraag te voldoen.

"Wel voldoende alternatieven"

De partij Groen! zegt dat ons land tegen 2025 wel genoeg energie kan produceren om niet zonder stroom te vallen. De partij vindt dat er in de eerste plaats meer moet worden geïnvesteerd in groene energie.

"We dringen erop aan dat hier keuzes gemaakt worden", zegt Kristof Calvo van Groen!. "Er is bovendien een clausule in de wet over de kernuitstap die zegt dat als er echt een bevoorradingsprobleem is, dat we op dat moment nog actie kunnen ondernemen. Maar het zou dom zijn om tot dan te wachten."

Ook de SP.A houdt vast aan de sluiting van drie kerncentrales in 2025. Zelfs als blijkt dat de uitstap uit de kernenergie dan niet haalbaar is, mag dat geen excuus zijn om nu geen alternatieve energiebronnen te zoeken.

"Bouw een nieuwe centrale"

De partijen Open VLD en N-VA opperen dan weer de mogelijkheid om een nieuwe kerncentrale te bouwen in ons land. De N-VA vindt stoppen met kernenergie sowieso geen goede zaak omdat de prijzen dan zullen stijgen.

Open VLD pleit voor een nieuwe centrale, maar wel in combinatie met investeringen in hernieuwbare energie en sterkere netwerken om energie te importeren.

"Energiepolitiek is per definitie een politiek met een mix  van energiebronnen", zegt Willem-Frederik Schiltz van Open VLD. "Je moet het aanbod versterken en daarom zullen de kerncentrales langer moeten openblijven. In de toekomst moeten we bekijken of we niet nog een vervangende centrale moeten bouwen wanneer alle centrales op het einde van hun levensduur zijn gekomen. Daarnaast moeten we ook proberen om het verbruik bij de consument te laten dalen."