Weldra een patent voor bijna de hele EU

Er komt een eengemaakt Europees patent voor 25 van de 27 lidstaten van de Europese Unie. De 25 gaan samenwerken en zo omzeilen ze het Italiaanse en Spaanse verzet.

Voor de eenvoud en om de kosten te drukken, wordt er met drie talen gewerkt: Engels, Frans en Duits. Dat is voor Spanje en Italië onaanvaardbaar.

Het beschermen van een uitvinding via een patent is nu bijzonder duur en tijdrovend in Europa, omdat het patent in elke lidstaat apart moet worden aangevraagd en de documenten vertaald moeten worden in de taal van het land.

lees ook