Europa houdt alle opties open inzake Libië

De Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn het na lange discussies op de EU-top in Brussel eens geworden over een gezamenlijk standpunt ten opzichte van de crisis in Libië.

Voor de vergadering waren de meningen erg verdeeld, maar uiteindelijk is er een compromis uit de bus gekomen waarmee iedereen kan leven.

De onenigheid had te maken met de eenzijdige Franse erkenning gisteren van de Libische oppositie als enige wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Vele lidstaten vonden het daarvoor nog te vroeg en drongen aan op een gemeenschappelijk standpunt.

Op de top is nu besloten dat de Libische Nationale Raad een valabele politieke gesprekspartner is, maar ze wordt niet erkend als de wettige vertegenwoordiger van het volk.

Militaire interventie

Ander heikel punt was de vraag van Frankrijk en Groot-Brittannië om desnoods militair tussenbeide te komen in Libië. Ook hier werd door vele andere landen om meer voorzichtigheid gepleit.

Uiteindelijk werd overeengekomen dat de Europese Unie alle opties openhoudt om tussenbeide te komen om de Libische bevolking te beschermen. Er moet dan wel een vraag komen uit Libië zelf en zo'n interventie moet gesteund worden door de Arabische Liga en goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad.

lees ook