"Europact had wat socialer mogen zijn"

In "De zevende dag" hebben SP.A en Groen! gezegd dat het pact dat de eurolanden sloten, te eenzijdig is gericht op het economische verhaal. Zij hadden er graag meer sociale accenten in gezien. CD&V verdedigde het pact en ook Open VLD vindt dat België meer resoluut Europa moet volgen.

Het Europact dat Europees president Herman Van Rompuy voorstelde, is erop gericht om het economische beleid van de  verschillende landen in de eurozone beter op elkaar af te stemmen. Het moet onder meer de overheidsschuld verminderen en de werkgelegenheid bevorderen.

Maar volgens europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A, grote foto) is het pact te eenzijdig gericht op het economische. "Het verhaal is niet balans. Dit is te eenzijdig", zegt ze. Van Brempt vindt dat er te veel wordt gefocust op besparen en op de lonen van de mensen, en te weinig op het sociale aspect. Ze vraagt bijvoorbeeld een taks op financiële transacties.

Kamerlid Meyrem Almaci van Groen! (foto) vreest dat door de besparingen de armoede zal toenemen. "De sociale afbraak is sluipend bezig", zei ze. Er is te weinig aandacht voor sociale, ecologische en groene aspecten in het pact, vindt Almaci. "Er staan enkel incentives voor vermeld, en dat is een hele nuance met effectieve sancties (die er wel zijn voor als de begrotingsnormen niet gehaald worden, nvdr)."

Ivo Belet: "Het gaat niet alleen over de loonkosten"

Europees parlementslid Ivo Belet (CD&V) verdedigt het Europact. Hij wees erop dat de slottekst ook een financiële transactietaks vermeldt. "Het gaat niet enkel over de loonkosten. Het gaat ook over een gemeenschappelijke basis voor een vennootschapsbelasting, of een aanzet daartoe. België zal maatregelen aan Europa moeten voorstellen om de werkgelegenheid op te krikken en meer 55-plussers aan het werk te krijgen. Dit zijn goede sociale maatregelen en die zitten er ook in."

Ook Gwendolyn Rutten van Open VLD verdedigt het pact en vindt dat critici een te defensieve houding aannemen. "Europa wijst de richting en trekt de kar", zei ze. Ze voegde er wel aan toe dat ook voor haar meer sociale accenten hadden mogen inzitten, en dat er ook sancties hadden mogen instaan als bepaalde sociale doelstellingen niet werden gehaald. 

Jambon: "Wij zullen nooit akkoord gaan"

Met het Europact verstevigt Europa zijn grip op de lidstaten uit de eurozone en het pact zal dus wellicht ook concrete gevolgen hebben voor de Belgische begroting waaraan volop wordt gewerkt. Welke gevolgen dat concreet zal hebben, is nog onduidelijk, maar volgens N-VA zal België de effecten hard voelen.

Parlementslid Jan Jambon (N-VA) zei dat de Belgische regering in lopende zaken "dit amateuristisch heeft voorbereid." Volgens hem zal het pact hard aankomen voor landen die in de staart van het Europese peloton zitten. Ivo Belet ontkende dan weer dat België in de staart zou hangen.

Over de aanslepende regeringsonderhandelingen zei Jambon dat "er momenteel iets op tafel ligt wat niets in dit land zal veranderen. Daar zullen wij nooit akkoord mee gaan."

Ivo Belet, een partijgenoot van onderhandelaar Wouter Beke, wees erop dat de gesprekken nog lopen: "We zullen zien wat er de komende dagen nog kan bewegen." Maar wat het debat duidelijk aantoonde, was dat de bewegingsruimte eigenlijk bijzonder klein is. En intussen moet de regering in lopende zaken verder werken, zeker nu Europa alles nog strakker gaat opvolgen. N-VA zou graag een stem hebben in het begrotingsdebat, maar had eerder wel gezegd dat ze pas in een nieuwe regering zal stappen als er een communautair akkoord is. Een patstelling dus voor de partij van Bart De Wever.

Overigens had Beke vandaag informele contacten met de partijen die momenteel niet betrokken zijn bij de gesprekken: de liberalen en groenen aan beide zijden van de taalgrens en SP.A en CDH. Tot nog toe heeft Beke samengezeten met de twee winnaars van de verkiezingen, Bart De Wever en Elio Di Rupo.