Algemeen rookverbod in horeca vanaf 30 juni

Vanaf 30 juni geldt er een algemeen rookverbod in de horeca. Het Grondwettelijk Hof heeft de uitzonderingen op het rookverbod vernietigd. Alleen in cafés die een aparte rookkamer hebben, kunnen rokers nog een sigaret opsteken.

In december 2009 werd een totaal rookverbod van kracht in de horeca, maar de wetgever had wel enkele uitzonderingen toegelaten. Zo mocht er tot juli 2014 toch nog worden gerookt in cafés die geen vers voedsel serveren, dus bijvoorbeeld alleen zakjes chips, borrelnootjes, chocolade of instant-soepen, en in casino's.

Maar die uitzonderingsregel stuitte op heel wat protest, zowel bij voor- als tegenstanders van de rookwet. De Vlaamse Liga tegen Kanker was naar het hof gestapt om de uitzonderingen in de rookwet aan te klagen en het hof volgt nu de redenering van de liga. De uitzonderingen in de wet zijn strijdig met het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel. Het gebruikte criterium om een onderscheid te maken tussen wel of niet roken, was een economisch criterium, en had niets te maken met de volksgezondheid.

De cafés waar nu dus nog kan worden gerookt, krijgen enkele maanden de tijd om zich aan te passen.  Roken op café blijft wel toegelaten als het café een aparte rookkamer heeft voor de rokers, met een afzuiginstallatie.

"Een baanbrekend arrest"

De Vlaamse Liga tegen Kanker spreekt van een "baanbrekend arrest". Volgens hen betekent het ook een blaam voor de politiek die volgens hen te lang heeft gewacht met een volledig rookverbod in de horeca.

In de politiek zijn de reacties gemengd. CD&V is tevreden met de beslissing. Een algemeen rookverbod was van meet af aan de bedoeling, zegt Kamerlid Nathalie Muylle, die het wetsvoorstel samen met N-VA indiende. "De bedoeling in 2009 was gaan naar een algemeen rookverbod. We hebben daar toen geen meerderheid voor gehaald in het parlement en hebben toen ingestemd met een compromis."

Ook de N-VA is tevreden. "De wet wordt nu eindelijk teruggebracht tot een duidelijke en rechtlijnige regel voor klant en uitbater", zegt N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers.

"Het is een trieste zaak dat de rokers nu uit alle cafés worden gebannen naar het terras of de voordeur, ze worden gedegradeerd tot illegalen in hun eigen stamkroeg", zegt Jean-Marie Dedecker (LDD). De LDD staat bekend als een hevig tegenstander van een rookverbod.

"Met deze beslissing wordt de roker nu overal volledig gebannen. De (kleine) volkscafés worden het kind van de rekening. Eigenlijk worden zij gediscrimineerd. Het is vaak onhaalbaar om in deze zaken aparte rookkamers te voorzien", zegt Kamerlid  Rita De Bont (VB). Vlaams Belang vindt dat, net als in Nederland, de uitbater moet kunnen kiezen of er in zijn zaak mag worden gerookt.

Meest gelezen