"De Vlaamse rechtbanken werken niet"

"De twee Vlaamse bestuursrechtbanken werken niet", aldus Vlaams parlementslid Bart Martens (SP.A). "De ene wegens een tekort aan werk, de andere wegens een tekort aan personeel." De Vlaamse regering moet volgens hem dringend werk maken van de fusie tot één Vlaamse bestuursrechtbank.
Bart Martens (SP.A, rechts) op een archieffoto met Nic Balthazar

De Vlaamse overheid heeft sinds 2009 twee eigen administratieve rechtbanken. Volgens Martens werken die niet efficiënt: "Het probleem is dat de ene rechtbank te veel werk heeft en te weinig rechters om dat werk aan te kunnen. De andere rechtbank heeft veel te weinig dossiers", aldus Martens.

De 6 rechters van het Milieuhandhavingscollege hebben volgens Martens in 1,5 jaar tijd amper 11 arresten geveld. De 3 rechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen daarentegen ontvingen 753 verzoeken, maar konden door personeelstekort slechts 110 uitspraken doen. "De Vlaamse regering moet dringend werk maken van de fusie tot één Vlaamse bestuursrechtbank", zegt het Vlaams parlementslid.

Een paar jaar geleden heeft Vlaanderen eigen rechtbanken opgericht voor enkele specifieke gewestbevoegdheden. Het Milieuhandhavingscollege behandelt milieuzaken en de Raad voor Vergunningsbetwistingen spreekt zich uit over stedenbouwkundige vergunningen. Die zaken kwamen vroeger terecht bij de Raad van State, waar procedures heel lang kunnen aanslepen. "Wat we nu op Vlaams niveau zelf doen, doen we dus zeker niet beter", besluit Martens.