MR heeft resolutie over uitbreiding Brussel klaar

De Franstalige liberalen van de MR willen deze week een resolutie indienen in het Brussels Parlement die de uitbreiding van Brussel bepleit. MR-voorzitter Charles Michel maakt zich intussen boos over uitspraken van Kris Peeters.

De MR wil deze week een tekst laten goedkeuren die de uitbreiding van de grenzen van Brussel bepleit. Het gaat om een resolutie die de MR zal indienen in het Brussels Parlement. Volgens de MR moet de uitbreiding er komen als Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst wordt zonder compensaties voor de Franstaligen.

Volgens MR-voorzitter Charles Michel is er geen sprake van een provocatie. Het gaat volgens hem om een bekend standpunt van zijn partij in het bijzonder en de Franstaligen in het algemeen. "Dat is geen nieuw element, ik zou zelfs toevoegen, dat is banaal."

"Uitspraken van Peeters zijn een provocatie"

Wat Michel wel een provocatie vindt, zijn enkele uitspraken van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) afgelopen weekend. Die zei dit weekend in La Libre Belgique dat Brussel nooit een volwaardig gewest mag worden.

Peeters noemde Vlaanderen de economische motor van België. Over Brussel zei hij dat dat "een stadsgewest" is. "Maar Brussel zal nooit een volwaardig gewest worden zoals Vlaanderen en Wallonië. De Franstalige en de Vlaamse Gemeenschap moeten een stem blijven hebben in Brussel. Maar de Franstalige partijen doen altijd alsof Brussel een francofone stad is."

Die uitspraken schoten bij Michel in het verkeerde keelgat. "Dat is een provocatie voor alle Franstaligen", zegt de MR-voorzitter. "De Vlaamse partijen moeten begrijpen dat ze niet op een unilaterale manier de eisen van de nationalisten of van Peeters kunnen doorvoeren."

"Wouter Beke (CD&V) zoekt nu naar een akkoord en heeft het vertrouwen van alle partijen. Ik roep iedereen op om de kalmte te bewaren. Peeters moet de zenuwen onder controle houden", zegt Michel. "Onderhandelingen via straffe uitspraken in de pers doen de zaken niet vooruitgaan."

Franse Gemeenschap wordt Federatie Wallonië-Brussel

De Franse Gemeenschap heet voortaan de Federatie Wallonië-Brussel. Dat zijn alle Franstalige partijen overeengekomen. De naamsverandering is vooral symbolisch. De Franstalige partijen willen zich op deze manier afzetten tegen het Vlaams-nationalisme.

De Franstaligen willen met de naamsverandering duidelijk maken dat de twee gewesten voor hen op gelijke voet staan. De naamsverandering hing al langer in de lucht, maar zou nu versneld zijn door de uitspraken van Peeters dat Brussel nooit een volwaardig gewest mag worden.

Peeters niet onder de indruk

Kris Peeters is niet onder de indruk van de naamsverandering van de Franse gemeenschap. Volgens Peeters mag het parlement van de Franse Gemeenschap dat zelf beslissen.

De N-VA is dan weer niet te spreken over de naamsverandering. Kamerlid Ben Weyts noemt het een "zeer zware provocatie, zij het wel een erg doorzichtige waar we niet gaan intrappen". Volgens hem wanen de Franstaligen zich heer en meester over Brussel, maar zijn het de Vlamingen die verzocht worden om te betalen voor de herfinanciering van het gewest.

De N-VA neemt akte van de "eenzijdige beslissing van de Franstalige partijen" voor de naamswijziging, "zonder daar ook maar de mening van de Vlaamse partijen over te vragen, noch die van de Vlamingen in Brussel". Weyts vindt het een vreemde manier van handelen "wanneer je de Vlamingen aan de onderhandelingstafel over de streep wil trekken". "Tenzij dat natuurlijk niet of niet meer de bedoeling is", merkt het kamerlid op.

Meest gelezen