Politiek neemt dieselwagen in het vizier

De federale en gewestelijke minister van Leefmilieu hebben een gemeenschappelijke nota opgesteld om het gebruik van dieselwagens te ontmoedigen. De ministers stellen onder meer voor om het verschil in accijnzen tussen diesel en benzine weg te werken.

België slaagt er niet in om de Europese normen voor de uitstoot van stikstofoxiden te halen. Dat komt vooral doordat de echte uitstoot van dieselwagens groter is dan de officiële cijfers aangeven, staat in een gemeenschappelijke nota van de federale en gewestelijke ministers van Leefmilieu te lezen.

Momenteel rijden bijna acht op de tien nieuwe auto's op diesel. De ministers willen het gebruik van diesel ontmoedigen door onder meer het verschil in accijnzen tussen diesel en benzine weg te werken. Daarnaast willen ze ook de korting voor auto's met een lage CO2-uitstoot afschaffen en de belastingaftrek van bedrijfswagens bijstellen.

De gezamenlijke nota is ondertekend door federaal minister van Leefmilieu Paul Magnette (PS), Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), Waals minister Philippe Henry (Ecolo) en Brussels minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo). De nota zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de regio's.