Steeds meer mensen hebben een tweede baan

Vorig jaar hebben 200.000 Belgen er een tweede baan bijgenomen. Dat blijkt uit een enquête van de Federale Overheidsdienst Economie. Opvallend is dat vooral hoger opgeleiden bijklussen.

In 2009 waren er 175.000 mensen met een tweede baan, vorig jaar -als de cijfers van het laatste kwartaal de trend van de eerste negen maanden van 2010 blijven volgen- waren er dat zo'n 200.000.

"Tussen 2004 en 2010 hebben we stelselmatig een stijging vastgesteld van het aantal mensen met een tweede job", zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie. "Normaal waren er dat zo'n 10.000 per jaar, maar tussen 2009 en 2010 zien we ineens een stijging met 25.000 personen."

Opvallend is dat het vooral hoogopgeleiden zijn die bijkomende inkomsten zoeken. "Het gaat vooral om mannen tussen 25 en 49 jaar, die alleenstaand of gescheiden zijn én die hoopgeleid zijn", weet De Pauw.

Is de enorme stijging van vorig jaar dan te wijten aan de crisis? "We hebben dit niet echt onderzocht, maar we stellen vast dat universitairen die net zijn afgestudeerd, niet meteen een hoge wedde krijgen. Ze gaan dus blijkbaar op zoek naar extra inkomsten."