"Franstaligen denken dat het niet meer goed komt"

Voor Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) bewijst de naamsverandering van de Franse Gemeenschap naar de Federatie Wallonië-Brussel dat de Franstaligen met de afloop van "Plan B" in hun achterhoofd zitten. "Ze denken dat het niet meer goed komt", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

Volgens Van Rompuy zijn de woorden van Kris Peeters (CD&V) over Brussel dat geen volwaardig gewest mag worden, volkomen fout geïnterpreteerd door de Franstaligen. "Brussel heeft altijd een heel apart statuut gehad. Nu gaan zeggen dat wij de Brusselaars beschouwen als untermenschen, als "des sous-hommes", dat is grotesk. Brussel is een gewest dat volledige bevoegdheden heeft op alle mogelijke terreinen."

De naamsverandering van de Franse Gemeenschap naar de Federatie Wallonië-Brussel past in een soort van oorlogstaal, klinkt het voorts. "Eigenlijk zitten de Franstaligen op dit ogenblik in een sfeer van "het komt niet meer goed, Vlaanderen gaat naar de onafhankelijkheid". En dan zeggen zij: "dan willen wij dat Wallonië en Brussel samengaan in een federatie, wat zij noemen "la Belgique résiduelle"."

Van Rompuy meent dus dat de discussie veel ruimer gaat dan het probleem van het statuut van Brussel. "Het gaat over de staatshervorming, welk soort staat we zullen hebben, gaat men naar confederalisme, misschien àl la limite naar separatisme?", aldus het parlementslid. "Bij de Franstaligen is men bezig met schema’s die te maken hebben met het einde van België en de positie van Brussel daarin en dat maakt die discussie voor een stuk onwezenlijk."

De resolutie van de MR die de uitbreiding van Brussel bepleit, is volgens Van Rompuy onnodig. "Als er een splitsing komt, zullen er compensaties moeten komen, maar de uitbreiding van Brussel ligt niet meer op tafel." Wel wordt er gesproken over zaken als de omzendbrief-Peeters en de rechten van de Franstaligen in de faciliteitengemeenten, luidt het.

Over de onderhandelingsopdracht van zijn partijvoorzitter Wouter Beke is Van Rompuy niet erg optimistisch. "Hoe langer het duurt, hoe meer verklaringen, hoe meer de zaken opnieuw uit elkaar groeien." Hij besluit als volgt: "we zitten weer op een moeilijk moment".