"Internaten moeten gemoderniseerd worden"

In bijna de helft van de Vlaamse internaten zijn dringend aanpassingen nodig op het vlak van hygiëne en veiligheid. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse doorlichting door de onderwijsinspectie.

Vorig schooljaar gingen inspecteurs langs bij de 141 internaten. Uit de doorlichting blijkt dat er grote verschillen bestaan in de kwaliteit van de internaten.

Belangrijke oorzaak van de problemen ligt bij de verouderde gebouwen. Zo is zestig procent van de infrastructuur is al meer dan 40 jaar oud, en daar zou iets aan moeten worden gedaan, zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene.

"Een aantal zaken rond brandveiligheid zijn niet meer accuraat, de elektrische voorzieningen zijn soms niet meer up-to-date. Het gebeurt dat de hygiëne van toiletten en doucheruimten niet meer aangepast is aan onze tijd en dat zijn zaken die toch dringend aangepakt zouden moeten worden", zegt Viaene.

Hij vraagt dat er een wettelijk kader komt, want er zijn geen normen waar de scholen zich aan kunnen houden. Er moet ook voldoende worden geïnvesteerd om de nodige aanpassingen te kunnen doen.