"N-VA wil de onderhandelingen bemoeilijken"

Waals minister-president Rudy Demotte (PS) zegt dat de N-VA de naamsverandering van de Franse Gemeenschap verkeerd begrepen heeft. Volgens hem gaat het helemaal niet om een provocatie, zoals die partij zegt. Olivier Maingain (FDF) noemt de nieuwe federatie een "beschermingsschild".

Demotte betreurt de houding van de N-VA. "De Franstalige partijen wilden opnieuw bevestigen dat Brussel een volwaardige en gelijke partner is, met wie de Walen een bevoorrecht partnerschap willen met respect voor haar statuut als regio. Wat de N-VA beschouwt als een "zware provocatie" is een nieuwe benaming van de Franse gemeenschap die de steeds groter wordende wil onderstreept om haar dubbele Brusselse en Waalse dimensie op gelijke voet te erkennen", aldus Demotte

Volgens Demotte toont de houding van de N-VA aan dat de partij "spijtig genoeg, bereid is alles als argument te gebruiken om de onderhandelingen te bemoeilijken".

Maingain: "Federatie is beschermingsschild voor Brussel"

"Brussel heeft nood aan een beschermingsschild en dat schild is de Federatie Wallonië-Brussel". Dat heeft FDF-voorzitter Olivier Maingain (foto) verklaard op de Franstalige radiozender Bel RTL.

Maingain vindt het "misschien een goed teken" dat sommige Vlamingen achterdochtig zijn dat de Franstaligen een poging ondernemen om hun instellingen uit te klaren. "Het is goed dat de N-VA zich bewust wordt van het feit dat de Franstaligen zich willen laten respecteren. De Vlamingen moeten weten dat als ze een grote staatshervorming vragen, ze iets in ruil moeten geven", aldus de FDF-voorzitter.

Voor hem heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) de opdracht van zijn partijgenoot Wouter Beke getorpedeerd met zijn verklaring dit weekend dat Brussel nooit een volwaardig gewest zal worden. "In het noorden van het land moet men zich er van bewust zijn dat er geen grote staatshervorming zal zijn zonder de erkenning van Brussel als volwaardig gewest", aldus nog Olivier Maingain.

Van Besien: "Brussel zit al in een federatie: België"

Groen!-voorzitter Wouter Van Besien (foto) noemde in "De ochtend" op Radio 1 de naamsverandering van de Franse Gemeenschap naar de Federatie Wallonië-Brussel een "dwaas idee". Volgens hem zijn de bedoelingen van de Waalse minister-president Rudy Demotte duidelijk. "Hij wil Brussel vastklinken aan Wallonië, om zo een Franstalige as te maken."

"Brussel zit al in een federatie en die heet België", klinkt het voorts. De Groen!- voorzitter ziet het statuut anders. "Brussel is uiteraard een tweetalig gewest en ik ben er zelf nogal voorstander van om van Brussel ook een volwaardig gewest te maken, waar de Brusselaars hun lot zelf in eigen handen kunnen nemen."

Van Besien is ook kritisch over de uitspraken van Vlaams minister-president Kris Peeters. "Ik vind die visie op Bussel even dwaas en ook nog oubollig." Peeters en Demotte zijn beiden op het oorlogspad, luidt het. "Ze proberen allebei hun taalgroep achter hun visie te krijgen. Een visie, waar velen in de andere taalgroep van steigeren. Voor Wouter Beke (CD&V) is dat geen cadeau", besluit hij.

N-VA: "Franstaligen wanen zich heer en meester over Brussel"

Gisteren reageerde vooral N-VA hevig. De partij noemde de naamsverandering een provocatie. Volgens Kamerlid Ben Weyts wanen de Franstaligen zich heer en meester over Brussel, maar zijn het de Vlamingen die verzocht worden om te betalen voor de herfinanciering van het gewest. "Zullen de Franstaligen voortaan ook zelf instaan voor de financiering van Brussel?", vraagt hij.

Voor Weyts is alvast duidelijk dat Vlaams minister-president Kris Peeters dit weekend "groot gelijk" had. "We moeten de positie van de Vlamingen in Brussel krachtig verdedigen en zelfs proberen te versterken", zegt hij. Peeters zelf reageerde bedaard. "Dit is een naamsverandering waarover het parlement van de Franse gemeenschap zelf mag beslissen."