"Nieuwe federatie is separatisme in de 3e graad"

Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) is allebehalve opgezet met de Federatie Wallonië-Brussel, de nieuwe naam van de Franse Gemeenschap. Volgens haar komt de actie van de vier Franstalige partijen neer op "separatisme in de derde graad".

Aangezien het concept van de federatie zelfs voor Franstalige constitutionalisten betekenisloos is binnen de context van de Belgische grondwet maken de Franstalige partijen voor Grouwels hiermee duidelijk dat de Belgische Grondwet voor hen maar een vodje papier is. "De Franstalige politieke partijen zijn al in het Nirvana van post-België aangekomen waarin Brussel en Wallonië een eigen federatie opmaken", stelt ze.

Ten tweede vindt Grouwels dat de vier Franstalige partijen doen alsof zij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen. "De Brusselse Vlamingen bestaan niet meer voor de Brusselse Franstalige ministers die gisteren in Namen waren", zegt ze, erop wijzend "dat er nog zoiets als een paritair samengestelde Brusselse gewestregering bestaat".

Ten slotte werd volgens de CD&V-minister gisteren de Franse gemeenschap ten grave gedragen door het oprichten van een federatie van twee aparte regio's, waarbij elk dus zijn eigen potje kookt. Grouwels leidt daaruit af dat de hoofdstedelijke rol van Brussel voor de Franse Gemeenschap definitief werd uitgewist en dat de Franstalige Brusselaars voortaan dan ook voor de financiering van hun gemeenschapsbevoegdheden helemaal op zichzelf zijn aangewezen.

Voor CD&V blijft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behouden zoals het in 1989 werd opgericht, besluit ze.